Gruppen-3a-328x120

Mer politik än vetenskap

Mer politik än vetenskap

INSÄNDARE. En definition av vetenskap är att man prövar en hypotes gentemot observationer av den fysiska verkligheten för att därigenom avgöra om hypotesen på ett korrekt vis beskriver denna verklighet. Miljöpartisten Kukkamariia Valtola Sjöberg (KVS) överger i en insändare i Norra Skåne 16 januari vetenskapligheten när hon för fram sin ”klimatsorg”, föranledd av den falsifierade hypotesen att mänskligt skapad koldioxid styr klimatet. KVS verkar vara övertygad om att klimatet skenar; hon tror att ”fundamentet för våra liv på jorden skakas i sina grundvalar”, att vi kör mot vår undergång – rena domedagsprofetiorna alltså! Att som KVS tvärsäkert utgå ifrån känslostyrda, förutbestämda premisser är irrationellt och ovetenskapligt.

I ett antal tidigare inlägg på diverse plattformar har jag lyft fram den mycket livliga diskussion som pågår forskare emellan om vilka faktorer som egentligen påverkar klimatet, i vad mån och med vilken styrka koldioxid styr temperaturen, hur pålitliga datamodellerna är osv. Denna diskussion tycks ha gått KVS helt förbi, kanske delvis beroende på den totalt ensidiga bild som målas upp av statsradio och –tv och de större tidningarna, där inga av de många alternativa beskrivningar som ständigt lanseras får något utrymme. KVS är tvärtom så säker på hur klimatet styrs att hon vill pressa makthavarna att göra ”massiva” insatser, gärna globalt styrda. Klimatfrågan handlar för en politiker mer om politik än om vetenskap, mer om makt än om förståelse, tyvärr.

I sakfrågan kommer KVS inte med mycket, förutom några felaktigheter. Nej KVS, stormar och översvämningar sker inte ”som aldrig förr”; observationer ger inga indikationer på någon ökning. Vad gäller de återkommande bränderna i Australien beror dessa enligt experterna inte på klimatet. Brandexperten David Packham säger till exempel att för dessa bränder krävs värme, låg fuktighet, vindar, bränsle och tändning, och de enda faktorer människan kan påverka är de två sista. Bränslet består av undervegetation, som man historiskt har bränt av i kontrollerade bränder. Tyvärr har förödande ”grön politik” under senare år förhindrat dessa kontrollerade bränder; till och med runt de egna husen är man förbjuden att rensa! En annan brandexpert, Phil Cheney, menar att ”klimatförändringar” blivit en förevändning för grön misskötsel av skogarna. En stor ilska i Australien riktas nu mot dessa ”gröna”, som anses bära ett stort ansvar för omfattningen på och styrkan i bränderna. Vad gäller tändning står människor tyvärr för en större del, dels genom slarv och dumhet, dels på grund av pyromani. För hela Australien har eldhärjad area sjunkit med knappt 40 procent sedan 1997 (Lomborg). Ingen undergång i sikte där alltså.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Följderna av den politik i klimathysterins namn som miljöpartisten KVS med flera förespråkar kommer att innebära en kollaps av välfärdsstaten i och med tillväxtstopp och sänkt levnadsstandard. Massiv kapitalförstöring tvingas fram. Den ansvarslösa stängningen av Ringhals fullt fungerande kontinuerliga elgenerering är bara det senaste exemplet.

Ernst Herslow (FV)
Hästveda

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se