Gruppen-3a-328x120

Oklar dom om fiberkonkurrens rivs upp

Oklar dom om fiberkonkurrens rivs upp

Patent- och marknadsöverdomstolen river upp domen mot Hässleholms kommun om konkurrensbegränsningar mot privata företag som vill ha marklov för att gräva ner fiber. Anledningen är att domstolen anser domen så oklar att det inte framgår hur underinstansen har dömt i saken. Det betyder en delseger för kommunen som dock inte vunnit målet utan det skickas tillbaka till patent- och marknadsdomstolen för ny handläggning.

Konkurrensverket stämde kommunen på grund av dess beslut att neka grävtillstånd till alla privata företag som inte redan hade lov. Syftet med kommunens beslut var att värna den kommunala fiberutbyggnaden. Enligt Konkurrensverket innebar det otillåten konkurrensbegränsning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kommunens beslöt 2016 att säga nej till alla privata företag som sökte grävtillstånd för fiber. Foto: Berit Önell

Patent- och marknadsdomstolen gick på Konkurrensverkets linje och beslöt att vid vite på 25 miljoner kronor förbjuda kommunen att “på det sätt som skett neka upplåtelse av mark till företag som vill etablera och sälja fiberanslutning till slutkund i Hässleholms kommun…”

I sitt överklagande menade kommunen att denna formulering var så oklar att den innebär så kallad domvilla och att målet därför måste återförvisas. Problemet är främst att det inte närmare framgår vad uttrycket “på sätt som skett” betyder.

– Det är därmed inte möjligt att avgöra förbudets innebörd och omfattning, skriver kommunen som menar att det kan tolkas som att kommunen inte har rätt att neka upplåtelse av mark till alla företag som vill etablera fiber.

Konkurrensverket har svarat att orden rimligen inte kan syfta på något annat än det sätt som kommunen hittills har betett sig på, nämligen att kategoriskt vägra upplåta nyttjanderätt till kommunal mark till företag som behöver det för att kunna etablera fiberanslutning.

– Förbudet innebär inte att kommunen måste acceptera vilka villkor som helst. Det innebär däremot att kommunen måste erbjuda några villkor för upplåtelse av mark till fibernedläggning, skrev Konkurrensverket och tillade att även orimliga villkor hade kunnat godtas.

I överdomstolen omformulerade Konkurrensverket dock sin formulering till “kategoriskt och i det enskilda fallet inta en hållning om att neka upplåtelse av mark för nedläggning av fiberkabel till företag som vill etablera och sälja fiberanslutning till slutkund i hela eller delar av Hässleholms kommun och att på förfågan från ett sådant företag inte erbjuda några som helst villkor för upplåtelse av den mark som försfrågan avser…”

Kommunen ansåg fortfarande att förbudet var för oklart och dessutom innebar en otillåten ändring av Konkurrensverkets talan. Enligt kommunen skulle den nya formuleringen kunna innebära en begränsning av kommunens möjlighet att bestämma den geografiska omfattningen av upplåtelsen.

Patent- och marknadsdomstolen anser att båda tolkningarna är möjliga, men att ingen av dem går att utläsa ur domen. Det går därmed inte att förstå vilket agerande som förbjuds. Därför undanröjs domen och målet återförvisas till patent- och marknadsdomstolen som får ta ställning till vilken formulering som ska tillåtas. Vad det kommer att leda till i praktiken är alltså inte solklart.

Beslutet i patent- och marknadsöverdomstolen får inte överklagas.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se