torsjö live

Rättsligt efterspel om livsfarliga kemikalier

Rättsligt efterspel om livsfarliga kemikalier

Stora mängder kemikalier förvarades på farligt sätt i anslutning till bostaden i Västra Torup. Foto ur förundersökningen

1,8 ton kemikalier, många livsfarliga för människor och miljö, hittades i april 2018 på en fastighet i Västra Torup. Myndigheterna var helt ovetande. Fastigheten spärrades genast av. Kemikalierna forslades bort.

Ska fastighetsägaren straffas för grov oaktsamhet, eller inte? Under onsdagen behandlades den frågan i Hässleholms tingsrätt. I vilket fall som helst kräver Hässleholms kommun att den åtalade ska betala omkring en halv miljon kronor för saneringen.

Det var i samband med en brand i bostaden som kemikalierna upptäcktes. Branden var snabbt släckt. Den orsakades troligtvis av ett elektriskt fel. Räddningstjänstens personal slog larm då det upptäcktes vad som fanns i nära anslutning till bostaden. Leif Hylander, räddningschef i Perstorps kommun, kallades till platsen. Han berättade via videolänk för tingsrätten om vad han fick bevittna vid ankomsten.

Leif Hylander, räddningschef som leder kemstyrkan vid Perstorps räddningstjänst, har lång erfarenhet, men hade aldrig sett något liknande. Foto: Berit Önell

– Jag har inte sett dess like. Den mängden kemikalier, som hanterats på det sättet. Jag har aldrig hört talas om något liknande.

Leif Hylander menade att det var för väl att branden hade gått snabbt att släcka, så ingen brandman kom till skada.

– Vad hade konsekvenserna av det här blivit om det fått sprida sig? Det är inte säkert att någon kommit levande ut ur det. Så efter brandsläckningsarbetet tog jag kontakt med miljöchefen i Hässleholms kommun och informerade om vad jag sett.

Då det uppenbarligen fanns risker med alla kemikalier måste en provisorisk insatsplan upprättas, i händelse av en ny brand. Konsekvenserna av en sådan skulle bli stora. Hus på fastigheten skulle i så fall få brinna ner och inga räddningsinsatser utföras på grund av hälso- och explosionsrisker. 80 personer i kringliggande fastigheter skulle evakueras. Riksväg 21 och järnvägen i nära anslutning till fastigheten måste stängas av.

Även dåvarande räddningschefen i Hässleholms kommun, Daniel Sirensjö, fick vittna i rättegången. Han polisanmälde det som sedan ledde till åtal för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva ämnen.

Åklagaren Lars Magnusson hade även åtalat fastighetsägaren för miljöfarlig kemikaliehantering och otillåten miljöverksamhet. Att de aktuella ämnena lagrats på ett icke tillfredsställande sätt var en försvårande omständighet som ökat riskerna, framgick tydligt under rättegången.

Miljöinspektör Kristin Kröyer, som tidigt var på plats för att genomföra en första inspektion, påtalade under sitt vittnesmål att det finns två vattenskyddsområden bara några hundra meter från fastigheten. Hon insåg också att ett saneringsföretag behövde tillkallas.

Miljöinspektörerna var iklädda skyddsutrusting när de undersökte byggnaderna. Foto ur förundersökningen

Ulf Ellervik, som är professor i bioorganisk kemi, ombads kommentera listan på de kemikalier som hittats på fastigheten.

– Det är till viss del en museal lista, en del andra ämnen är standardkemi.

Den förstnämnda kategorin handlade delvis om ämnen som idag är totalförbjudna av miljö- och hälsoskäl.

I en skriftlig rapport som ingår i förundersökningen tydliggör Ulf Ellervik att det fanns en stor mängd gifter i lagret på fastigheten, som arsenik och kvicksilver. Även i små mängder kan dessa döda en människa. Dessutom fanns cancerogena och brandfarliga ämnen, ytterligare några som kan självantända, och radioaktiva ämnen, i mindre mängd.

Många av de ämnen som omhändertogs var så giftiga att de hade kunnat döda många människor. Foto ur förundersökningen

Den åtalade fastighetsägaren medgav under rättegången att det inte var bra att han samlat på sig all kemi, men han förnekade brott. Han sade sig vara ovetande om att det krävs tillstånd för innehav, han trodde det bara gällde försäljning.

Den åtalade fick 1999 diagnosen Aspbergers syndrom. Han var mycket fåordig under rättegången och märkbart pressad av situationen.

Miljöåklagare Lars Magnusson bedömde att straffvärdet låg på fängelsenivå, men föreslog villkorlig dom och böter, bland annat eftersom återfallsrisken är liten. Foto: Urban Önell

Lars Magnusson kunde dock visa att den åtalade sökt ett tillstånd för 2 000 kg kemikalier i Höörs kommun 2003, en begäran som han senare drog tillbaka.

Det mesta av kemikalierna säger sig fastighetsägaren ha fått från olika håll i samband med att han sålde laboratorieutrustning.

– Frågan är om man inte kan säga att han blivit utnyttjad av dem som bara velat bli av med de här kemikalierna, kommenterade miljöchef Sven-Inge Svensson, under en paus i rättegången.

Lars Magnusson påtalade i sin slutplädering att straffet för de brott han hävdar har begåtts ligger på fängelsenivå. Samtidigt konstaterade han att den tilltalade är ostraffad och han gjorde bedömningen att risken för återfall i brott är liten. Därför yrkade han på villkorlig dom och 100 dagsböter.

Försvarsadvokaten, Erik Johnsson, ville att hela åtalet skulle ogillas på samtliga tre åtalspunkter. Om rätten kom till någon annan slutsats, yrkade han på villkorlig dom utan någon form av böter.

Domen i målet offentliggörs den 5 februari.

Urban Önell

Hässleholms tingsrätt meddelar dom den 5 februari. Foto: Urban Önell

Läs mer:

2018-05-17 Olagliga kemikalier i brandskadat hus Polisens bombskydd på plats

2018-06-21 Radioaktiva ämnen i olagligt kemilaboratorium i Västra Torup

2018-08-06 En halv miljon kronor för att sanera hus med nära två ton kemikalier

2019-10-21 Åtal för stora mängder farliga kemikalier i bostaden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se