logga-ligg-tjock

Folkomröstningar en lösning?

Folkomröstningar en lösning?

INSÄNDARE. Folkomröstningen för en tid sedan angående försäljningen av det kommunala aktiebolaget Öresundskraft i Helsingborg har väckt berättigat intresse.

Valdeltagandet var över 50 procent och en förkrossande seger på över 96 procent kunde noteras för nej-sidan.

Detta torde bekräfta vad undertecknad och många med mig sedan länge fört till torgs, nämligen att bland annat viktig infrastruktur bör ägas av oss skattebetalare.

Noteras skall att det tycks som om valresultat kom som en fullständig överraskning för många inblandade politiker. M-, L- och KD-politiker deklarerade snabbt att de tänker följa resultatet och stoppa försäljningen vilket knappast förvånar.

Nå, vad som skett pekar på nytt på våra politikers vistelse i sin egen välarvoderade drömvärld utan förbindelse med den värld och den verklighet vi gräsrötter befinner oss i. De gräsrötter vars intressen man för övrigt valts för att bevaka.

Behöver undertecknad påminna om alla de oförsvarliga utförsäljningar av vår gemensamma egendom som på senare år iscensatts av våra politiker?

Ett färskt exempel på det sätt på vilket detta kan ske har vi från försäljningen av stadshuset i Karlstad. En försäljning som av juridisk expertis förklarats vara olaglig.

Själv undrar undertecknad varför inte inte åklagare ingripit, häktat eller kallat inblandade i den ”olagliga affären” till förhör.

Åter till folkomröstningar. En folkomröstning kunde satt stopp för den olustiga olagliga affär som här nämnts.

Med den icke fungerande representativa demokrati vi för närvarande ser i Sverige kan ”bindande” folkomröstningar vara en lösning om än tillfällig. Schweiz kan tjäna som ett exempel.

Folkomröstningar i Sverige är dessvärre i regel rådgivande och politikerna kan fatta beslut som strider mot valresultatet.

Naturligtvis kommer det vi nu ser ske i Sverige att med kraft slå tillbaka mot våra ”aningslösa” välarvoderade politiker. Frågan är bara när och hur vårt Sverige då ska se ut.

Låt oss hoppas att ljuset snart bryter fram och det med full kraft.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se