logga-ligg-tjock

Svar till Ernst Herslow – om klimatet

Svar till Ernst Herslow – om klimatet

INSÄNDARE. Jag vill inleda med att tacka Ulf Nilsson (Frilagt 17/1) för att sakligt bemötande av Herslows tidigare inlägg på det här temat. Men istället för att bemöta Nilssons argument  väljer Herslow att upprepa i princip samma typ av påståenden när han väljer ett nytt ”offer” att raljera över. Här inleder han med att anklaga en politiker för att agera politiskt och inte vetenskapligt (!). ​

Att koldioxidhalten i luften är en av flera faktorer som styr klimatet är bevisat sen slutet av 1800-talet. Det är alltså inte en hypotes och den är inte falsifierad. När Herslow påstår det ljuger han medvetet. Det är alltså etablerad vetenskap sedan länge. ​

Det pågår ingen ”livlig diskussion mellan etablerade forskare om vilka faktorer som påverkar klimatet” som Herslow påstår. Att vi har en påverkan på klimatet orsakat av mänsklig aktivitet är helt klarlagt. Det finns inga studier publicerade under senare år som på något vis ifrågasätter det faktumet. Pågående forskning försöker precisera prognoser och finslipa klimatmodeller, som tyvärr visar sig stämma alltför väl. Det är snarare så att de underskattat de pågående klimatförändringarna, vilket gör att läget troligen är värre än vad man tidigare trott.​

Herslow skriver vidare att ”om den totalt ensidiga bild som målas upp av statsradio och –tv och de större tidningarna, där inga av de många alternativa beskrivningar som ständigt lanseras får något utrymme”. Här glömmer Herslow plötsligt bort det han skrev själv ”att en definition av vetenskap är att man prövar en hypotes gentemot observationer av den fysiska verkligheten för att därigenom avgöra om hypotesen på ett korrekt vis beskriver denna verklighet”. Det är alltså inte frågan om ”alternativa beskrivningar” i vetenskapliga sammanhang. Statsradio och -tv och de större tidningarna har kontinuerligt fått kritik för att de gett spridning åt icke-vetenskapliga påståenden i någon sorts rättvise-balans, där en vetenskaplig nyhet om klimatet skulle balanseras upp av ett tramsinlägg utan stöd någonstans – utom möjligen finansiellt stöd av oljeindustrin och konservativa tankesmedjor från USA, Ryssland och Saudiarabien. Det är bevisligen så att organisationer finansierade av sådana aktörer aktivt sprider desinformation och påståenden i akt och mening att sprida falsk kritik mot klimatvetenskapen för hindra eller fördröja effektiva klimatåtgärder. Det värsta är att de har lyckats ganska bra med den strategin – i den lilla skalan också med hjälp av element som Ernst Herslow med vänner som troget återgett det som dessa spridit. ​

Herslow avslutar med att skriva att ”följderna av den politik i klimathysterins namn som (…) förespråkar kommer att innebära en kollaps av välfärdsstaten i och med tillväxtstopp och sänkt levnadsstandard. Massiv kapitalförstöring tvingas fram”. Den typen av domedagsretorik som Herlow med vänner sprider är förstås totalt ansvarslös, och har inget som helst stöd i forskningen. ​

Vi har fortfarande möjligheter att klara Parisavtalets mål – vilket alltså per definition innebär att det inte blir någon ”domedag” – även om möjligheterna snabbt krymper.  Men de organisationer och stater som av kortsiktiga ekonomiska vinstintressen hindrar och motarbetar klimatvetenskapen och de rörelser som försöker få genomslag för effektiva åtgärder (och som alltså personer som Herslow medvetet eller omedvetet stöder) måste ses som mänskligheten fiender. Det är inte brottsligt (än), men moraliskt är det lika förkastligt som att försöka hindra föräldrar att rädda sina barn ur en brinnande byggnad. Det finns ingen försvar – alls.​

Peter Groth, folkhälsovetare​

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se