torsjö live vers2

Svar till “Milda vintrar även förr”

Svar till “Milda vintrar även förr”

INSÄNDARE. Jag var först lite skeptisk till klippet från NT 19890215 ( såg det först i ett FB-inlägg)

Nu har jag kontrollerat med KB och kan bekräfta att artikeln fanns.

Vidare har jag kontaktat SMHI om dom kände till detta. Den tidigare medarbetaren måste ha gjort detta som privatperson så SMHI står inte bakom uttalandet. Man påpekar att det bygger på olika tidningsklipp. SMHI ansvarar endast för mätningar efter 1860.

Då uppkommer ju den intressanta frågan om de valda källorna var korrekta. Det är ju mycket svårt att uttala sig om. Observera att plats endast nämns i ett fall (Skåne). Om man ska få en bild av förändringar i klimat eller extremväder så måste man ha uppgifter från samma plats – det blir ju ett skevt urval annars.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

För övrigt så måste man skilja på klimat och väder. Det krävs långa mätserier för just klimat, t ex bygger SMHIs statistik för att dimensionera värmebehov på 30-års serier.

PS Jag tvivlar inte ett ögonblick på att vi är inne i en av människa orsakad ökad och farlig uppvärmning. IPCCs rapporter är tydliga med detta, och den ökande koldioxidhalten kan inte ens klimatskeptiker förneka.

Observera att FN inte har egna forskare för dessa rapporter. Man sammanställer vad ett globalt ”forskarkollektiv” kommer fram till.

Paul Ingvarsson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se