Gruppen-3a-328x120

Villkorlig dom för olaglig kemikaliesamling

Villkorlig dom för olaglig kemikaliesamling

Fastighetsägaren som samlade farliga kemikalier döms av Hässleholms tingsrätt. Miljöinspektörerna var iklädda skyddsutrusting när de undersökte byggnaderna. Foto ur förundersökningen

Mannen som samlat nära två ton kemikalier, många av dem livsfarliga, får villkorlig dom och 100 dagsböter. Hässleholms tingsrätt meddelade på onsdagen sin dom i det unika målet.

Mannen i 60-årsåldern döms på alla punkter, det vill säga för miljöfarlig kemikaliehantering, otillåten miljöverksamhet och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Han berättade för polisen att han hade samlat på sig olika kemikalier i hela sitt liv. Han utbildade sig inom kemiteknik och var under några år forskarstudent.

Flera av ämnena är idag förbjudna att hantera överhuvudtaget. Det gäller främst cancerframkallande ämnen. Även självantändande ämnen och ämnen som klassas som synnerligen giftiga fanns i förråden. Bland gifterna fanns bland annat kvicksilver, curare, stryknin, kloroform, arsenik och stora mängder cyanider som kan reagera med syror och bilda dödlig vätecyanid.

Stora mängder kemikalier förvarades på farligt sätt i anslutning till bostaden i Västra Torup. Foto ur förundersökningen

Mannen har erkänt att han hanterat de kemikalier som listas i åtalet, men förnekat brott och menat att han inte uppsåtligen låtit bli att vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Han har hävdat att förvaringen inte varit bristfällig, att han inte känt till klassificeringen av alla ämnen och därför inte heller vetat att han behövde tillstånd för att förvara vissa av dem. Men tingsrätten bedömer det det som uteslutet att han inte skulle ha varit medveten om att förvaringen av kemikalierna krävde tillstånd.

2003, då han bodde i en annan kommun, ansökte han hos länsstyrelsen om tillstånd för att yrkesmässigt få sälja särskilt farliga kemikalier. Han uppgav då att han lagrade 2 000 kilo kemikalier. Han fick skriftlig upplysning om att tillstånd krävdes även vid annan än yrkesmässig hantering av sådana ämnen. Han återkallade senare sin ansökan. Tingsrätten drar slutsatsen att han åtminstone sedan dess förstått att tillstånd krävdes.

– Han måste ha varit fullt införstådd med att många av de kemikalier han samlat på sig var särskilt farliga och att förvaringen av dessa var bristfällig och innebar stora risker för människor och miljö för det fall fastigheten skulle drabbas av brand eller annan olycka, skriver tingsrätten i domen.

Mannen döms därför för uppsåtlig miljöfarlig kemikaliehantering, uppsåtlig otillåten miljöverksamhet och för att utan tillstånd och av grov oaktsamhet ha förvarat de brandfarliga kemikalierna.

Han köpte fastigheten i Västra Torup för cirka 15 år sedan. Han förvarade kemikalierna i bostaden, en länga samt i en container på tomten. Han har förklarat att han hade för avsikt att bedriva forskning om impregneringsmedel för trä.

Myndigheterna hade ingen kännedom om vad som lagrades i fastigheten förrän en mindre brand utbröt i april 2018 och räddningstjänst och polis kallades dit. Enligt räddningstjänsten innebar kemikalierna en direkt livsfara för brandmännen. Räddningstjänsten upprättade en plan för de åtgärder som måste vidtas om en ny brand uppstod. Bland annat skulle närboende evakueras och både riksväg 21 och järnvägen stängas av. Fastigheten ligger dessutom bara ett par hundra meter från två olika vattenskyddsområden.

Ett större område spärrades av när det var dags att undersöka byggnaderna efter branden i april 2018. Foto: Berit Önell

Hässleholms tingsrätt anser att brotten har ett straffvärde som svarar mot ett fängelsestraff på i vart fall sex månader, men menar att det inte är nödvändigt att välja fängelse som påföljd. Dels har alla kemikalierna omhändertagits och det finns inte anledning att befara att mannen, som är sjukpensionär, kommer att samla på sig nya. Dels kommer han att tvingas betala ett betydande belopp för omhändertagandet och destruktionen av ämnena. Saneringskostnaden lär uppgå till cirka en halv miljon kronor.

Berit Önell

Läs mer:

2020-01-29 Rättsligt efterspel om livsfarliga kemikalier

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se