Gruppen-3a-328x120

Svar till Peter Groth om klimatet

Svar till Peter Groth om klimatet

INSÄNDARE. Det pågår ingen diskussion om vilka faktorer som styr klimatet, påstår den gamle miljöpartisten Peter Groth (PG) i ett inlägg 31/1. Nåväl, här hittar PG över 440 vetenskapliga arbeten, publicerade under 2019 och som på något sätt ifrågasätter den av politiker, media och PG omhuldade hypotes som IPCC bygger all sin prestige på: https://notrickszone.com/2020/01/30/over-440-scientific-papers-published-in-2019-support-a-skeptical-position-on-climate-alarm/

Jag bjuder här på ytterligare 500 arbeten publicerade 2018 (även dessa IPCC-ifrågasättande, och därför av PG etiketterade som ”tramsinlägg” : https://notrickszone.com/2019/01/03/consensus-500-scientific-papers-published-in-2018-support-a-skeptical-position-on-climate-alarm/

Bara vi följer Parisöverenskommelsen undkommer vi domedagen enligt PG, men det är bråttom! Anser man däremot att klimathoten inte är vetenskapligt underbyggda, och är man tveksam till att kasta iväg enorma resurser på verkningslösa ”klimatåtgärder”, ja då är man enligt PG omoralisk och tillhör mänsklighetens fiender.

Hur ser då följderna ut av en ökad koldioxidhalt och den grads uppvärmning som skett de senaste 150 åren; kommer domedagen närmare? Nja, jorden har blivit 5-11 % grönare de senaste två decennierna (NASA, R. Donahue), öknarna har minskat och spannmålsskördarna har ökat med 40 % de senaste två decennierna (FAO). Som en följd har, enligt Världsbanken, andelen extremt fattiga minskat från 37 till 10 % under åren 1990-2015. Jag ser inget omoraliskt eller människofientligt i en sådan utveckling.

Vad som däremot är omoraliskt är att i ett förskräckande tempo kasta iväg skattemedel på meningslösa åtgärder för att ”rädda” klimatet, skattemedel som istället skulle kunnat göra nytta i bekämpandet av verkliga, akuta miljöproblem. Omoraliskt är också att vägra ta till sig motargument och istället försöka dölja den omställning av hela vårt samhälle till en fattigare, teknikfientlig klimatdiktatur som följer i ”klimatomställningens” spår. Dessutom är det såväl omoraliskt som människofientligt att förvägra fattiga länders befolkning säker, billig och stabil elförsörjning (via framförallt kolkraft) så att de därigenom kan lyftas ur sin fattigdom.

IPCC:s uppdrag är att påskina att all klimatförändring beror på koldioxid producerad genom mänsklig aktivitet. Man utelämnar medvetet andra viktiga faktorer såsom solen, molnbildning och kosmisk påverkan. Det är inte och kan aldrig vara ett vetenskapligt angreppssätt. Framförallt är det grovt oansvarigt att på basis av kraftiga överdrifter från högst osäkra datormodeller vräka ut skattemedel på dyra och osäkra projekt (t ex koldioxidinfångning) och skadlig kapitalförstöring (t ex att stänga fullt fungerande kärnkraftverk).

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

PG ger själv en förfärlig inblick i hur klimatdiktaturen kommer att fungera, när han menar att det borde vara brottsligt att ”hindra” och ”motverka” klimatvetenskapen och att ha synpunkter på förment ”effektiva åtgärder”. Vilka av de knappt tusen vetenskapliga arbetena ovan anser PG borde ha varit förbjudna att publicera? Alla? Hälften? Vilka representerar tillåten vetenskap? Återkom gärna med en lista, Groth! Eftersom PG varit en tung kommunal miljöpartipolitiker i Hässleholm ligger det nära till hands att fråga Miljöpartiet om detta är deras officiella inställning till hur yttrandefrihet ska tillämpas. Väljarna väntar på ett svar!

Med PG:s inlägg sticker det som kommit att kallas klimatfascism fram sitt fula tryne!

Ernst Herslow, Folkets väl
Hästveda

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se