torsjö live vers2

Satsning på nya sträckor i tågtrafiken

Satsning på nya sträckor i tågtrafiken

INSÄNDARE. En av kollektivtrafikens stora potentiella styrkor är att kunna erbjuda en välplanerad och sammanhållen kollektivtrafik, som både förbinder större befolkningscentra med varandra och trafikerar mindre orter, som annars skulle riskera avfolkning och utarmning. Skånetrafiken har ett väl utbyggt kollektivtrafiksnät, som oftast är geografiskt väl sammanhållet. Vi sverigedemokrater vill att det ska förbli så och att kollektivtrafikens utveckling ska fortsätta i den riktningen.

Vi finner det glädjande att trafikinfrastruktursatsningar sker även utanför de regionala kärnornas tätortsområden. Ett lysande exempel är den persontrafik som nu planeras på Söderåsbanan mellan Teckomatorp och Åstorp. Här kommer befintlig järnvägsinfrastruktur att användas, som hittills använts enbart för godstågstrafik. En annan sådan tidigare godstågssträcka där persontrafik nyligen tillkommit är sträckan Kävlinge – Arlöv, via Lomma. Vi sverigedemokrater vill även utreda godstågssträckan Åstorp – Ängelholm för persontrafik, vilket vi nu även skrivit en motion om till Skånes regionfullmäktige.

Persontrafik Åstorp – Ängelholm skulle kraftigt reducera restiden mellan dessa 2 orter, men även erbjuda en pågatågslänk mellan nordvästra och nordöstra Skåne. Restiderna med kollektivtrafik mellan Båstad/Ängelholm och Hässleholm/Kristianstad skulle då kunna reduceras märkbart. Mitt på sträckan Åstorp – Ängelholm ligger byn Spannarp, omgiven av levande skånsk landsbygd med flera mindre byar i närheten, liksom även det snabbt expanderande e-handelsområdet i Varalöv. Menar vi allvar med att vi vill att hela Skåne ska leva, så måste vi våga satsa även på de områden som inte ligger omedelbart i anslutning till de regionala kärnorna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Persontrafik Åstorp – Ängelholm ges också bäring av att vi bör sträva efter en logiskt och geografiskt sammanhållen kollektivtrafik. Ser man på den karta över åtgärder i tågtrafiken som finns i den kommande trafikförsörjningsplanen och som planeras 2020-2025, så hänger linjer och satsningar oftast ihop väl i Skåne, förutom just mellan Åstorp och Ängelholm. Kartan åskådliggör på ett bra sätt hur den tillkommande persontrafiken på Söderåsbanan får ett abrupt slut i Åstorp, istället för att fortsätta norrut till Ängelholm.

Slutligen vill vi framföra att vi finner argumentet ”balans” viktigt i frågan om både regional utveckling och skånsk kollektivtrafik. Sydvästra Skånes överhettning behöver motvikter i övriga Skåne. En satsning på persontrafik Åstorp – Ängelholm skulle vara ett viktigt bidrag i den riktningen och betyda mycket för att förbinda människors bosättning med arbetstillfällen/studier i en annan expansiv, om än inte överhettad, del av Skåne. Det skulle bidra till den vision vi sverigedemokrater har om ett Skåne som lever i alla dess delar, från dess pulserande storstäder till dess mellanstora kommuner och mindre byar, vilket är en vision vi tror och hoppas att även andra partier delar med oss.

Johan Wifralius
Regionråd för Sverigedemokraterna Region Skåne

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se