torsjö live vers2

Svar till E Herslow: Klimatförnekarna och verkligheten

Svar till E Herslow: Klimatförnekarna och verkligheten

INSÄNDARE. Begreppet klimatförnekare är en kortform för personer som förnekar klimatvetenskapen​.

Jag har länge försökt att förstå hur klimatförnekare tänker, vilket inte är helt enkelt eftersom de inte svarar på frågor eller bemöter argument som i en vanlig diskussion. Ibland hänvisar de till en rapport eller annan källa, och när jag följt upp den har den antingen lett ut i tomma intet, eller byggt på ett lösryckt citat ur en seriös vetenskaplig artikel. Går man vidare till ursprungskällan stöder istället den artikeln och dess författare de vetenskapliga bevisen för att klimatförändringarna är verkliga. Så genom att följa upp klimatförnekarnas påståenden har jag faktiskt bara blivit än mer stärkt i i vetskapen om att klimatförändringarna är verkliga. ​

För egen del har jag uppfattningen att om jag vill lära mig mer om en fråga, så vänder jag mig till universitetens egna sidor och söker vidare i deras databaser. Där hittar jag de vetenskapligt granskade artiklarna och länkar till artiklar i vetenskapligt erkända publikationer, men också sammanfattningar och förklaringar av resultaten. Det gäller för övrigt all vetenskap, vare sig det gäller inom mitt eget område folkhälsovetenskap, medicinska områden eller samhällsvetenskap, såväl som klimatvetenskap. Det är förstås också den gängse metoden inom andra vetenskapliga discipliner, som inom sina respektive professioner är vana vid att kritiskt granska det som publiceras. De har också tagit del av klimatvetenskapens slutsatser. Till exempel har World Medical Association  (WMA) som organiserar världens läkare, antagit en resolution som deklarerar ett nödläge för klimatet och att de kräver att världens länder åstadkommer klimatneutralitet redan 2030 för att minimera klimatförändringarnas livshotande påverkan på hälsan (Urge national government to rapidly work to deliver carbon neutrality by 2030, so as to minimise the life-threatening impacts of climate change on health). https://www.wma.net/policies-post/wma-resolution-on-climate-emergency/ . Även svenska läkarsällskapet har antagit en resolution om klimatet 2014, liksom WHO. De senare skriver: Climate change is one of the greatest challenges of our time. Climate change will affect, in profoundly adverse ways, some of the most fundamental determinants of health: food, air, water. ​

Det finns motsvarande ställningstaganden även från andra professioner. ​

Klimatförändringarna är också betydligt mer påtagliga i andra delar av världen än de vi upplever. På många platser lever ursprungsbefolkningar mitt i den pågående förändringen – det kan vara i Arktis smältande isar, på de små ö-nationerna i Oceaniens stigande havsnivå eller i Amazonas urskogar. Deras kulturer och framtida fortlevnad är hotade om inte klimatförändringarna kan hejdas, och de kräver mer och mer desperat aktiva åtgärder. Sen har vi det oerhört cyniska i de nya farleder för sjöfarten i Norra ishavet som öppnas upp på grund av de smältande isarna, och som använts bland annat för att transportera mer olja. Samtidigt påstår klimatförnekare i olika sammanhang att isen ”aldrig har haft större utbredning”. ​

Det finns alltså inga vetenskapliga publicerade studier som ifrågasätter att klimatförändringarna pågår och att de är orsakade av mänsklig aktivitet. Olika artiklar på diverse bloggar och tankesmedjor till trots – det är inte där vetenskap publiceras. Även i länder som USA och Australien är de vetenskapliga institutionerna helt överens om att vi har en klimatkris och att läget är allvarligt. Detta trots att de länderna har regeringar som förnekar klimatvetenskapen och alltså inte kan anklagas för att ”strypa anslagen till de som inte ställer upp på klimatalarmismen” som det brukar heta. Till det har vi länder som Ryssland, Kina och Saudiarabien, som i praktiken har outtömliga ekonomiska resurser att lägga på forskning som skulle kunna legitimera deras kol- och oljebaserade energiproduktion. Men det gör de inte. Eller åtminstone har de inte lyckats. De stora oljebolagen har i stället avslöjats med att själva, genom egen forskning redan på 70-talet, bevisat att deras verksamhet leder till de klimatförändringar vi ser nu. Men i stället för att varna och ändra sin destruktiva verksamhet har de genom bland annat olika former av tankesmedjor aktivt arbetat för att sprida desinformation och rena lögner för att misstänkliggöra klimatforskningen och motarbeta politiska förslag, det som alltså är grunden för klimatförnekarnas aktivitet. De har dessvärre varit mycket framgångsrika i det uppsåtet. För trots all forskning och alla bevis, och trots den klimatförändring vi alla (som vill) kan se pågå, uteblir de politiska åtgärderna. Så hur klimatförnekare kan fortsätta påstå att det som de kallar ”klimatalarmismen” skulle vara politiskt motiverad och till och med påhittad blir närmast löjligt, om inte frågan varit så allvarlig. Det är ju politiken som är ansvarig för att klimatkrisen pågår och förvärras.​

Jag har konstant bett klimatförnekare förklara vem eller vilka det är som betalar hela vetenskapssamhället för att de samfällt skulle ljuga, och vilket syftet skulle vara. Men jag har aldrig fått något svar. Och kommer antagligen inte få det heller, antagligen för att de vet att det inte är någon konspiration. Kanske är det mer en fråga om att det är mer ekonomiskt lönsamt att stödja de av fossilbranschen finansierade tankesmedjorna? ​

Mina frågor till Herslow och Folkets väl är alltså – på vilket sätt menar ni att det är fel att vända sig till universitet och andra forskningsinstitut för att lära sig om klimatet och klimatforskningens resultat?

Om samtliga vetenskapliga institutioner världen över medvetet ljuger om sina resultat måste det innebära en världsomspännande konspiration. Vem eller vilka tror ni står bakom och finansierar dem, och vad vill ni påstå är syftet? Eller förklarar ni det på annat sätt? ​

Peter Groth
Folkhälsovetare​

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se