torsjö live vers2

Oklart hur värderingar vid reningsverket ska hanteras

Oklart hur värderingar vid reningsverket ska hanteras

Det finns inga riktlinjer för kommunens inköp av bostäder inom det föreslagna skyddsavståndet nära reningsverket, trots att politikerna gett tjänstemännen i uppdrag att inleda förhandlingar om ägarna vill sälja.

Torsten Nilsson (M), ordförande i tekniska nämnden, kan inte svara på hur de vitt skilda värderingarna ska hanteras.

– Tjänstemännen och Linus Jepsson får väl komma fram till något, säger han och anklagar Frilagt för att vara Linus Jepssons ombud.

Frilagt avslöjade i helgen att de två mäklare kommunen anlitat kom fram till helt olika värderingar av Linus Jepssons hus, det ena beloppet mer än dubbelt så högt som det andra. Sparbankens Fastighetsbyrån, som satte det lägsta värdet, påstod felaktigt att avlopp saknas, angav fel area och beskrev huset som slitet, trots att det nyligen är renoverat.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Tekniska nämndens arbetsutskott beslöt nyligen att ge tjänstemännen i uppdrag att förhandla om eventuella frivilliga försäljningar av de berörda bostäderna. Annars vill kommunen tvångsinlösa fastigheterna, enligt ambitionen i detaljplaneprocessen för reningsverket. Det trots tidigare politiska löften om att de boende skulle få stanna så länge de önskar och trots att Boverket med flera uttalat att en sådan plan inte kommer att hålla juridiskt.

Ingen tar på sig ansvaret

Hässleholms vatten har ansökt om detaljplanen, miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att den ska inledas och det är tekniska nämnden som köper fastigheter, men ingen tar på sig ansvaret för initiativet att bostäderna ska köpas in med tvång om så behövs.

Stadsbyggnadsavdelningens handläggare Andreas Ask hänvisar till mark- och exploateringschef Karl Lahtela på tekniska förvaltningen som drivande. Denne hänvisar i sin tur till politikerna, oklart vilka.

Tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M). Foto: Exakta Creative

– Det är klart att det är i kommunens intresse att köpa in fastigheterna, säger Torsten Nilsson, men hänvisar när det gäller detaljplanen till stadsbyggnadsavdelningen.

Han förklarar att det måste bli en förhandling mellan tjänstemännen och fastighetsägarna.

– Linus Jepsson ville ha två mäklare som är anslutna till Mäklarsamfundet och han har väl godkänt dessa eftersom han lät dem komma och värdera fastigheten.

Om det går att komma fram till ett avtalsförslag ska detta sedan godkännas av politikerna.

Om värdet ska sättas mitt emellan mäklarnas värderingar eller hur de ska användas vill han inte gå in på. Han förklarar att kommunen är villig att komma överens, om fastighetsägaren är intresserad.

Köparen vill betala så lite som möjligt

Torsten Nilsson tycker att det är dags att komma till skott med affären.

– Det har pratats om försäljning ett antal gånger. Om det nu är sån skillnad mellan värderingarna, varför går han inte ut på marknaden? Då skulle man få ett marknadsvärde, säger han.

– Vi försöker från kommunens sida att lösa det i samförstånd. Man kan inte nå samförstånd om man inte är överens. Men köparen vill betala så lite som möjligt och säljaren vill ha så mycket som möjligt. Då får det ske en förhandling, säger Torsten Nilsson.

Han anklagar Frilagt för att fungera som ombud för Linus Jepsson och frågar om det är aktuellt att fortsätta diskussionen om försäljningen, vilket Frilagt givetvis inte kan svara på.

Linus Jepsson är inte imponerad av hans uttalanden.

– Jag kan inte ta honom på allvar. Vad är det han vill vi ska diskutera? Jag ville inte ha så mycket som möjligt utan bara vad det är värt. Men Torsten Nilssons kommentar säger ju en del om hur han tänker. Jag vill bara att de ogiltigförklarar värderingarna och lägger ner det här med expropriation så är hela problemet löst. Om de lägger ner sin detaljplan så kan de ju köpa huset på öppna marknaden om jag flyttar en dag. Tekniska kontoret borde kanske se till allmänintressena istället för särintressen. Detta handlar inte om något skyddsavstånd, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2020-02-15 Lågt värde och felaktigt underlag när kommunen vill köpa bostad

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se