torsjö live

30 miljoner för att fler ska få jobb

30 miljoner för att fler ska få jobb

Nära 30 miljoner kronor ska under åren 2020-2022 användas för att fler ska komma i arbete, integrationen ska öka och socialbidragen ska minska i Hässleholms kommun.

– Vi har aldrig fått så mycket externa medel tidigare, säger en glad Jörgen Bergvall, chef för kommunens arbetsmarknadsenhet.

De åtta delprojekten kommer i sig att ge ett personalbehov på cirka 25 tjänster på AME som drabbades hårt av neddragningar i årets budget. Beskedet kommer också lagom till att socialnämnden konstaterar att bufferten för socialbidrag till nyanlända är slut.

Pengarna kommer från Europeiska socialfonden (ESF), Länsstyrelsen, Migrationsverket, Leader och Finsam. Kommunen förväntas delfinansiera med mellan två och fyra miljoner kronor som äskas från kommunstyrelsen. Två befintliga projekt som redan beviljats fortsatt stöd är inräknade: Origo för nyanlända med ohälsoproblematik och SIS (Strategisk samverkan i Skåne nordost) för långtidsarbetslösa.

– Vi har aldrig fått så mycket externa medel tidigare, säger Jörgen Bergvall, chef för kommunens arbetsmarknadsenhet. Foto: Berit Önell

De övriga projekten kan indelas i fem fokusområden. Ett handlar om att öka samverkan med Arbetsförmedlingen som i stort sett inte längre bidrar med medel för att hjälpa arbetslösa vidare.

– Arbetsförmedlingen fungerar inte längre, säger Jörgen Bergvall, men menar då inte arbetsförmedlare och chefer utan effekterna av den omorganisation som pågår och tidigast kan vara klar 2022.

Staten vältrar över kostnader

Han konstaterar att staten vältrat över allt större kostnader på kommunerna. Kommunen har därför ett intresse av att hjälpa Arbetsförmedlingen att fokusera mer på arbetslösa som uppbär ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

– Utbetalningen av ekonomiskt bistånd har ökat de senaste åren och utvecklingen pekar åt helt fel håll. Om ingenting görs kommer ökningen att accelerera, förklarar Jörgen Begvall.

En anledning till det är att en del av de berörda skulle haft sin försörjning av staten via sjukförsäkringen.

– Många av dem har inte kvalificerat sig för det systemet eftersom de aldrig haft ett avlönat arbete, säger Jörgen Bergvall.

Därför ska kommunen öka samverkan även med Region Skåne och Försäkringskassan. Jörgen Bergvall menar att systemet behöver förändras.

– Ekonomiskt bistånd är inte tänkt att vara en långvarig försörjning utan samhällets sista skyddsnät. Det är inte heller uppbyggt för att ge ersättning till den som kommer att vara sjuk resten av livet, säger han.

SFI på nytt sätt

SFI-elever som inte kommer framåt ska i ett av projekten få en ny sorts arbetsmarknadsinriktad SFI-undervisning i kombination med arbetsmarknadspolitiska insatser, till exempel praktik.

– Vi måste göra på ett annat sätt. Det är elever som inte tillgodogör sig undervisningen. Vi tror att det blir lättare om de får göra mer praktiska insatser i kombination med att lära sig språket. Till exempel om en person arbetat inom restaurangbranschen i hemlandet, då kan det vara lättast att komma in i både språket och på arbetsmarknaden genom att lära “restaurangsvenska”, säger Jörgen Bergvall.

Han uppskattar att cirka 50 personer löpande genom projektet ska kunna få sådan undervisning. Utöver det ska även föräldralediga nyanlända kunna delta i språkundervisning.

Fler enklare jobb och mer kvalificerat arbete

Arbetsmarknadsenheten ska också utveckla samarbetet med näringslivet där cirka 50 företag visat intresse för att omstrukturera så att befintlig personal kan slippa enklare arbetsuppgifter och istället utföra mer kvalificerat arbete. På det sättet kan mindre kvalificerad personal få arbete och företagen lösa en del av problemet att hitta kvalificerad arbetskraft.

En del av pengarna ska gå till satsningar på långtidsarbetslösa, i synnerhet ungdomar. I förra veckan presenterade ESF nya regler som gör att arbetsmarknadspolitiska anställningar kan tillgodoräknas som delfinansiering. Det innebär att medfinansieringsgraden minskar, det vill säga kommunen kan göra mer för mindre pengar.

Deltagarna i projekten får fortsatt ekonomiskt bistånd tills de fått jobb.

– Sedan blir det dubbel vinst, de blir ju skattebetalare också när de börjar jobba, säger Jörgen Bergvall.

Förberedelserna för projekten kommer att starta i början på mars. Verksamheterna ska komma igång för fullt den 1 augusti. Kanske har också personal som just fått besked om uppsägning möjlighet att jobba kvar i de nya projekten.

– Så kan det bli. Men vi får omorganisera utifrån projekten och se exakt vad det behövs för personal, säger Jörgen Bergvall.

I de senaste förhandlingarna minskades personalstyrkan på AME med åtta heltidstjänster, varav två blev uppsägningar, två omplaceringar och övriga naturlig avgång.

Socialbidragen ger stora underskott

Under tisdagen får socialnämndens arbetsutskott en ny intern utredning på sitt bord. Den visar bland annat att underskottet för socialbidragen 2020 beräknas bli 20-25 miljoner kronor. Det beror främst på att det är slut på de pengar som sparats av de statliga bidragen för nyanlända. Dessa har fungerat som buffert när alltfler nyanlända gått över till socialbidrag sedan det statliga stödet upphört två år efter att de fått uppehållstillstånd.

Robin Gustavsson (KD), ordförande i socialnämnden. Foto: Berit Önell

– Vi har cirka 2,5 miljoner kvar på balanskontot, så de pengarna är i princip slut, säger Robin Gustavsson (KD), ordförande i socialnämnden.

Han förklarar att behovet av bidrag väntas öka något under året, men alltså inte med 20-25 miljoner.

Han är kritisk till att de statliga bidragen upphör redan efter två år.

– Det är känt att människor generellt inte är i arbete efter två år, säger han.

Hela underskottet för ekonomiskt bistånd gäller inte heller nyanlända, dock cirka en tredjedel.

Socialnämnden arbetar tillsammans med bland andra AME för att människor ska komma ur bidragsberoendet. Beskedet om de 30 miljonerna kommer i rätt tid.

– Det är mycket positivt. Vi måste göra vad vi kan för att få in folk i arbete, säger Robin Gustavsson.

Han har ännu inte haft möjlighet att närmare sätta sig in i projekten, men tycker att satsningarna, särskilt på att hitta enklare jobb och att anpassa SFI till deltagarnas yrkesbakgrund, låter som bra idéer.

Berit Önell

Uppdatering:
Förra året fick kommunen 6 150 000 kronor i bidrag från externa finansiärer till olika arbetsmarknadsprojekt, men också cirka 3 miljoner kronor från Arbetsförmedlingen till annan arbetsmarknadsverksamhet.

– I år kommer vi knappast att få någonting alls från Arbetsförmedlingen, och detta är kanske det tydligaste exemplet på vad staten gjort när de övervältrat kostnaderna på kommunerna, säger Jörgen Bergvall.

Läs mer:

2019-07-25 Arbetsförmedlingens nedmontering tvingar hundratals till socialbidrag

2019-07-26 Vill att kommunen tar mer ansvar för arbetslösa – med statliga pengar

2019-10-10 35 tjänster bort nästa år Kommunledningen måste spara

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se