Gruppen-3a-328x120

Europastaden Hässleholm

Europastaden Hässleholm

INSÄNDARE. Hässleholm – Europastaden som snart får invigning av Kärråkradepån. Lika stort som tillkomsten av Kulturhuset kring millenieskiftet. Båda delarna av betydelse för stadens förändring i andras – Europas – ögon. Nu är det dags att gå vidare på samma sätt som när staden då fick ögonen på sig genom centralstationen plus nya Kulturhuset. Evenemangen från världen kom också hit på ett annat internationellt sätt än tidigare. Hässleholm – Europastaden har ett nytt intressant område att förverkliga – kort sagt Garnisonsområdet som ligger i sin linda. Gör plats för ett nytt kulturhus innan området fullplaneras styckevis och delt. Kanske kan modelljärnvägsutställningen – ständigt växande – ge en ledtråd till ett nytt kulturhus, centralt som Europastaden Hässleholm.

Hässleholm är inte bara ett stickspår på vägen ut i Europa. Staden förtjänar bli Europastaden Hässleholm.

Tore Almer

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se