torsjö live

Lånar ut pumpar till drabbade av översvämning

Lånar ut pumpar till drabbade av översvämning

Vattnet hotar nu både uthus och bostäder, här vid Ormanäsvägen på tisdagen.

Finjasjön fortsätter att stiga och alltfler boende drabbas av översvämning. Hässleholms räddningstjänst lånar nu ut pumpar till behövande. På tisdagen uppmättes en vattennivå på 44,80 meter över havet. Hässleholms vatten har åter tagit över mätningarna, men de sker nu manuellt i en brunn utanför den nybyggda skyddsvallen eftersom det digitala mätsystemet inne på reningsverket inte fungerar vid de rådande höga vattennivåerna.

Vattennivån har stigit cirka 20 cm sedan i lördags, visserligen bara en cm sedan måndagen, men vattnet hotar nu många hus nära sjön. Räddningstjänsten meddelade därför på tisdagen att pumpar kan lånas ut till närboende, max en pump per person och max tre dagar. Mer information finns på kommunens hemsida och räddningstjänstens facebooksida.

Här gick tidigare en vandringsled, vid Sjörröd.

I fredags meddelade Hässleholms vatten utan förvarning att man inte kunde fortsätta mäta vattennivåerna. Tills dess hade de under översvämningsperioden mätts digitalt varje kväll vid reningsverket och delgetts till räddningstjänsten varje morgon. Räddningschef Emma Nordwall förberedde för att räddningstjänsten skulle mäta manuellt varje dag från bron över Tormestorpsån vid båthamnen. Men lösningen blev att Hässleholms vatten nu mäter manuellt under kontorstid på vardagar och räddningstjänsten på helger.

Att byta mätplatser innebär risk för att värdena inte blir helt jämförbara. Dessutom har referenssystemen förändrats. Tidigare följde kommunen ett äldre system som hette RH70. Nu ska man ha övergått till RH 2000.

Räddningschef Emma Nordwall. Foto: Privat

Enligt Hässlehlms vattens vd Liselotte Stålhandske sker mätningarna idag i systemet RH 2000. Mätplatsen har dock flyttats från en brunn inne på reningsverksområdet till en som ligger utanför vallen.

Emma Nordwall förklarade på måndagen att Hässleholms vattens och räddningstjänstens referenspunkter samordnades i fredags för att mätningarna ska vara jämförbara.

– Med helgens mätningar i jämförelse med dagens mätning kan vi se att helgens mätningar bör ha stämt med möjlig felmarginal på endast plus minus 1-2 cm. Det anser vi vara fullgott resultat, meddelar hon.

Reningsverket har tvingats vidta åtgärder för att inte vatten från Finjasjön ska rinna baklänges in i anläggningen och kan därför inte mäta vattennivåerna digitalt längre. Istället mäts manuellt i en brunn utanför den nya skyddsvallen kring reningsverket.
Hässleholms vattens vd Liselotte Stålhandske. Foto: Urban Önell

Liselotte Stålhandske förklarar att anledningen till att det inte längre går att mäta digitalt inne på reningsverket är att luckorna till ledningar från reningsverket till Finjasjön stängts för att sjövatten inte ska kunna rinna baklänges in i verket vid höga nivåer. Det gäller dels den så kallade tuben som i nödläge kan användas för att släppa ut orenat avloppsvatten i Finjasjön och dels en ny lucka i skyddsvallen.

– Nu är båda stängda, vilket gör att vi inte har någon kontakt med Finjasjön längre, utan verket är skyddat från dess påverkan. Detta gör att vi inte kan mäta med den digitala utrustningen utan mätning får ske manuellt utanför skyddsvallen, skriver Liselotte Stålhandske i ett mejl till Frilagt på tisdagen.

Hon berättar också att dagvatten från reningsverksområdet nu pumpas ut istället för att rinna ut med självfall.

Liselotte Stålhandske förtydligar att mätnigar av Finjasjöns vattennivå inte överhuuvdtaget är en uppgift som har med reningsverket att göra.

– Vi har av vänlighet delat våra interna mätvärde med kommunen därför att vi önskar att hjälpa till, skriver hon.

Hon anser att invallningen fyller sin funktion.

– Vi är mycket tacksamma för att vi har skyddsvallen på plats som skyddar reningsverket vid denna situation med höga nivåer i Finjasjön, förklarar hon.

De närmaste dagarna väntas något kallare väder, men fortsatt en del nederbörd i form av antingen regn eller snö.

Berit Önell

Läs mer:

2020-02-21 Kris för reningsverket – kan inte längre mäta vattennivån

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se