Gruppen-3a-328x120

Låt oss använda våra sinnen

Låt oss använda våra sinnen

INSÄNDARE. De klassiska fem sinnena, syn, hörsel, känsel, lukt och smak fastslogs av Aristoteles på trehundratalet före Kristus. I dag anses allmänt att det finns åtta sinnen hos människor men låt oss nöja oss med ambitionen att fullt ut börja använda dom fem ovan nämnda.

Vi har alla en tendens att luta oss mot experter och auktoriteter av allehanda slag. Inte minst på denna sida ser vi skribenter hänvisa till vad man kallar vetenskapliga fakta av olika slag. Dessa ”fakta” ska naturligtvis passa den egna agendan.

Så, låt oss i skenet av den domedagsdebatt om exempelvis klimatet, som sägs avspegla sig i olika väderfenomen, gå ut i vår härliga natur och där låta vårens vind smeka vår kind. Där kan vi fullt ut få användning för våra underbara sinnen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Dystra prognoser om jordens snara undergång har regelbundet nått oss genom åren. Själv tror sig undertecknad kunna utlova att dom allra flesta av oss kommer att få uppleva ännu en vår och sommar.

Vi har ovan nämnt Aristoteles och dristar oss att citera den sokratiska satsen:
-Insikten eller ”besinningen” är dygdens begynnelse och slutpunkt.-
Till sist när vi åter satt oss framför brasan efter vår uppfriskande vårpromenad låt så oss begrunda Nietzsches ord:
-En liten trädgård, fikon, ost och därtill tre eller fyra goda vänner—det var Epikurs yppighet.-

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se