Gruppen-3a-328x120

Röd dimridå över skakig ekonomi

Röd dimridå över skakig ekonomi

INSÄNDARE. Lena Wallentheim (S) och Joakim Fors (S) kritiserar i en insändare Sverigedemokraterna med flera för att vi tvingas söka besparingar i nämnder och förvaltningar. Det är lätt att vara socialdemokrat och ge ”allt åt alla” utan att nämna den drakoniska skatteökning som krävs för att täcka behoven. Dock är en skattehöjning inget våra väljare önskar och vi vill i möjligaste mån undvika detta scenario. Vi vill ge vår bild av det otacksamma jobbet att försöka få en skakig kommunal ekonomi att räcka till. Det är sant att studieförbunden ålagts indragningar i likhet med de flesta icke lagstadgade kommunala verksamheterna på grund av omständigheter som vi inte rår över. Både skolan och socialförvaltningen är också under hårt tryck av besparingskrav, men här är mycket av verksamheten reglerad i lag och därför svår att påverka.

Denna spariver är inget som vi Sverigedemokrater tar lätt på utan vi söker hela tiden utvägar och möjligheter att lindra tillvaron för våra kommuninvånare. Den dominerande orsaken till det skenande underskottet är migrationen till Sverige. Denna ligger som ett kluster över all kommunal och statlig verksamhet. Våra senaste regeringar har gravt underskattat svårigheterna i att få ett oerhört stort antal människor från andra kulturer i arbete och integration. Kommunerna tvingas ordna skolgång och bostäder åt nyanlända oavsett förutsättningar och ekonomi. Vi ser växande problem inom SFI och att skapa skattegenererande jobb åt individer som står långt från att uppfylla de behov som arbetsmarknaden efterfrågar. Vi måste också säkerställa att inträdet på arbetsmarknaden sker på lika villkor så att svenskar inte trängs undan. Vikten av detta kan inte nog understrykas. Som kommunpolitiker är vår makt begränsad av nationella lagar och riktlinjer, men vi måste ändå försöka lindra effekterna av migrationspolitiken. Vi vill göra Hässleholms Kommun mindre attraktiv för nyanlända genom att införa etableringslån istället för att betala ut villkorslösa bidrag. Detta för att öka incitamenten att ta sig ur SFI skyndsamt och söka jobb på arbetsmarknaden. Vidare önskar vi ett undantag från den sk ebolagen som ger nyanlända rätt att bosätta sig i valfri kommun utan försörjningsansvar.

Vår kommun har tagit emot väldigt många migranter och behöver få dessa i arbete och assimilering innan fler tas emot. Sverigedemokraterna är det enda riksdagsparti som sett problemen med en oansvarig invandring under tid även om ett eller annat parti också börjar vakna till liv. Om vi inte inför en restriktiv politik framgent kommer kommunen likt många andra kommuner i Sverige att stå bankrutt. Statliga pengar kommer säkert även i framtiden krävas för att få ekonomin att fungera, men även statens pengar kommer från hårt pressade skattebetalare

Hanna Nilsson (SD)
Ulf Berggren (SD)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se