torsjö live vers2

Mycket hög risk för smittspridning i Sverige – låg i Hässleholm

Mycket hög risk för smittspridning i Sverige – låg i Hässleholm

Hässleholms kommun har uppgraderat pandemiläget från förberedelsefas till låg nivå, på gränsen till mellannivå. Omsorgsförvaltningen har beställt skyddsutrustning som hjälper mot coronasmitta från personal till vårdtagare. Vid eventuell vård av smittade i hemtjänsten eller på boenden ska Region Skåne bistå med mer avancerade andningsskydd.

På tisdagseftermiddagen meddelade Folkhälsomyndigheten att risken för spridning av det nya coronaviruset inom Sverige nu bedöms som mycket hög. Orsaken är främst en handfull fall där smittan inte har kunnat spåras till någon som varit på resa i ett smittdrabbat land.

Vid Folkhälsomyndighetens presskonferens i Stockholm framkom att det nu finns tecken på allmän smittspridning i två regioner, Stockholm och Västra Götaland. Dagens Nyheter rapporterar att inga nya nationella åtgärder är aktuella, men att diskussionerna är löpande. Bland annat samtalar Folkhälsomyndigheten i sin rådgivande roll med regeringen om att begränsa stora offentliga arrangemang. Efter att den nya bedömningen blivit känd beslöt Region Blekinge om besöksförbud i hälso- och sjukvården.

Krisledningsstaben i kommunen, som fortfarande inte aktiverats, beslöt på måndagen att lämna pandemiplanens förberedelsefas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi gick igenom checklistan. Det finns inte någon exakt gränsdragning och vi har inte något formellt stabsläge ännu, säger kommunikationschef Hanna Gardell.

Risken för allmän spridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 är nu uppgraderad till mycket hög enligt Folkhälsomyndigheten. Foto: Berit Önell

Hon förklarar att staben vid mötet på måndagsförmiddagen inte kände till de fall där smittan inte kunnat spåras. Det gäller bland annat en patient som varit inlagd på intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset i Stockholm och som haft kontakt med ett 70-tal personer i personalen.

Enligt Hanna Gardell har kommunen inte fått information om några lokala fall av smittade. Någon sådan kommer inte heller från Region Skåne på grund av patientsekretess..

– Vi kommer inte att få veta det, däremot litar vi på att regionen sköter smittspårningen, säger Hanna Gardell.

Av den anledningen kan kommunen få information från Smittskydd Skåne om någon inom den kommunala verksamheten blir smittad.

– Då följer vi deras rekommendationer, säger Hanna Gardell.

På grund av detta reviderade kommunen på måndagen pandemiplanens kriterier för mellannivå, från “Viss smittspridning i Sverige och kommunen” till “Viss smittspridning i Sverige och i regionen”.

– Det räcker med spridning i närområdet, säger Hanna Gardell.

I denna fas övervägs bland annat distansarbete och att ställa in möten och konferenser. Men där är man alltså inte ännu.

– Vi gör en kontinuerlig bedömning av behovet, säger Hanna Gardell.

Någon särskild information har ännu inte gått ut till personalen från staben. Lappar med uppmaningar att tvätta händerna är dock uppsatta och sjuka uppmanas att stanna hemma. Allmän information med hänvisning till Folkhälsomyndigheten, 1177.se med flera finns sedan en tid. Sådan information ligger också på kommunens hemsida.

Kommundirektör Bengt-Arne Persson, som leder staben, svarar inte på telefon. Han meddelar via mejl att alla frågor kring stabsarbetet avseende coronaviruset nu ska kanaliseras till kommunikationschefen.

Han skriver att till nästa måndags möte i krisledningsstaben kallas fler förvaltningar och bolag med samhällsviktig verksamhet. De inbjudna är vd för Hässleholm Miljö, vd för Hässleholms vatten, räddningschef samt förvaltningscheferna för socialförvaltningen, tekniska förvaltningen och miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Sedan tidigare ingår omsorgsförvaltningen genom medicinskt ansvarig sjuksköterska Camilla Kindahl i staben. Hon meddelade vid måndagens möte att den extra beställningen av skyddsutrustning till omsorgspersonalen, som Frilagt tidigare berättat om, gått iväg i förra veckan.

Regionerna i hela landet har de senaste veckorna slagit larm om risken för brist på skyddsutrustning. Efterfrågan är stor och dessutom sker en stor del av tillverkningen i Kina där virusutbrottet startade och där många företag tvingats stänga.

Omsorgsförvaltningens verksamhetschef Kenneth Persson, som gjort beställningen, har dock inte fått besked om att det skulle vara några problem att få tag i skyddskläder och munskydd hos den upphandlade leverantören OneMed.

– Det brukar bli restnoterat i så fall och det brukar de vara noga med att meddela så att vi kan vända oss till någon annan. Vi beställer till exempel sårvårdsmaterial och det kan vi inte vara utan, säger han.

Varorna brukar komma inom en vecka.

Camilla Kindahl kontaktade i förra veckan Region Skåne för att få hjälp att beställa rätt munskydd med tanke på coronaviruset. Kenneth Persson berättar att beskedet blev att mer avancerade andningsskydd inte behöver läggas på lager.

– Regionen har mycket mer specialiserad utrustning och det är väl mycket av den som produceras i Kina. Skulle vi mot förmodan börja vårda coronasmittade i vår regi så måste regionen tillhandahålla utrustning. Det vi ska hålla i lager själva nu och också har beställt är andningsskydd av enklare modell, förklarar han.

Dessa andningsskydd har klass 2 r och inga ventiler.

– Nu i första skedet ska de fungera som en barriär för att personalen inte ska smitta våra äldre om de själva har smittan, säger Kenneth Persson.

Hemtjänsten och annan omsorgspersonal ska i första hand skydda vårdtagarna mot smitta. Om det blir aktuellt att vårda smittade ska Region Skåne tillhandahålla skyddsutrusting. Foto: Lotta Persson

Han säger att munskydd i vanliga fall används mycket sällan inom omsorgen. På samma sätt är det med de smittskyddsrockar med långa ärmar och skyddsglasögon som nu också beställts. I övrigt innehåller beställningen mer av den basala utrustning som används.

– Det måste till exempel alltid finnas tillräckligt med tvål och pappershanddukar. Vi får aldrig riskera att gå tom på det. Handhygienen är viktigast, säger Kenneth Persson.

Berit Önell

Läs mer:

2020-03-08 Kommunen sent ute med beredskapsplaner mot coronavirus

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se