torsjö live

Fjärde året på tekniska programmet hotat

Fjärde året på tekniska programmet hotat

Möjligheten att gå ett fjärde år på tekniska programmet på Hässleholms tekniska skola kan stoppas nästa läsår. Barn- och utbildningsnämnden föreslås fatta beslut om ett uppehåll vid ett extrainsatt sammanträde imorgon, torsdag.

HTS har erbjudit det fjärde året på teknikprogrammet i nuvarande form sedan 2012. Utbildningen till gymnasieingenjör, som har inriktning på samhällsbyggande eller design och produktutveckling, finansieras med statsbidrag som beviljas av Skolverket.

Söktrycket på dessa utbildningar har minskat i Hässleholm liksom i övriga landet. För närvarande går tio elever det fjärde året. De två föregående läsåren var antalet 23 och dessförinnan 38-39. En anledning till minskningen är att behörighetskraven skärptes inför läsåret 2018/2019, så att eleverna måste ha godkända betyg i vissa kurser som alla inte läser de första åren.

Enligt tjänsteskrivelsen täcker statsbidraget som utbetalas per elev inte kostnaderna med nuvarande sökbild. Det krävs minst 23 elever för att utbildningen ska bära sina egna kostnader. Kostnadsminskningen vid en avveckling beräknas till 2,3 miljoner kronor per läsår. Kommunen drabbas dock även av uteblivet statsbidrag och slutsumman blir en kvarstående kostnad på 962 569 kronor som fördelas på övriga program.

Enligt både Skolverket och de berörda branscherna finns ett behov av den kompetens som utbildningen ger.

Intresset för teknikprogrammet på HTS ökade inför detta läsår. Därför utökades programmet från två till tre klasser. Dock ser det sämre ut inför kommande läsår, vilket innebär en återgång till två klasser.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

– Det var kanske en tillfällig ökning, säger Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Han förklarar att det är viktigt att fatta beslut i tid.

– Om vi ska marknadsföra utbildningen behöver vi gå ut hårt nu, ska vi avveckla vill vi informera eleverna i tid, säger han.

Eleverna i årskurs tre ansöker till fjärde året i mitten på maj.

Beslutsförslaget innebär att programmet pausas, inte läggs ner.

– Om Skolverket skulle ändra reglerna finns kanske andra förutsättningar att fortsätta, men som förutsättningarna ser ut idag tror jag inte att det går, säger Stefan Larsson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se