torsjö live vers2

Snabb coronastängning för att skydda gravida säkrad

Snabb coronastängning för att skydda gravida säkrad

Gravida tillhör högriskgrupperna och på grund av coronaviruset kan det därför bli aktuellt med en akut stängning av öppna förskolan i Familjens hus i Hässleholm. Foto: Region Skåne, Niklas Laurin

Öppna förskolan i Hässleholm måste kunna stänga snabbt vid risk för coronasmitta. Orsaken är att den finns i samma byggnad som mödravårdscentralen med högriskgruppen gravida kvinnor. Därför ändrade barn- och utbildningsnämnden på torsdagen delegationsordningen så att arbetsutskottet kan besluta om stängning upp till tio dagar. Det sker i så fall efter samråd med Region Skåne.

– Vi vill kunna hantera det om det dyker upp akut. Öppna förskolan ligger mest kritiskt till på grund av samverkan i Familjens hus, säger ordförande Stefan Larsson (M).

Antalet smittade av det nya coronaviruset fortsätter att stiga i Skåne. På torsdagsförmiddagen rapporterades 38 nya bekräftade fall.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

– Vad man vet är samtliga fall kopplade till utlandsresor, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande.

Totalt konstaterade fall i Skåne är nu 98. Drygt 1 400 personer har provtagits.

Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

Stefan Larsson säger att det i nuläget inte är aktuellt att stänga några skolor eller förskolor i Hässleholms kommun.

– Men nu har vi fungerande rutiner för att stänga med kort varsel, säger han.

Verksamhetschefer har sedan tidigare mandat att stänga för en dag och förvaltningschefen två dagar. Tidigare måste stängningar på mer än två dagar beslutas i nämnden, men det ska nu alltså räcka med arbetsutskottet.

– Nu hinner vi kalla in ett extra möte med au, säger Stefan Larsson.

Beslutet gäller efter att det justerats, vilket kommer att ske på måndag. Skulle det bli aktuellt att stänga redan imorgon, fredag, kan verksamhetschefen fatta det beslutet. Förvaltningschefen kan besluta om en förlängning på måndag. Arbetsutskottet bör under denna tid hinna besluta om ytterligare stängning. Blir det mer än tio dagar får nämnden kallas in.

Joachim Fors (S).

Nämnden var enig i beslutet att ändra delegationen.

– Om regionen sänder signal om att vi behöver stänga kommer det att gå väldigt snabbt, säger andre vice ordförande Joachim Fors (S).

Nämnden fick vid sitt sammanträde också veta att förvaltningschef Rolf Bengtsson skickat ut ny information om smittspridning till vårdnadshavare. Riktlinjerna om att friska elever ska gå i skolan gäller fortfarande, men uppmaningen att sjuka barn och elever, liksom personal, ska stanna hemma skärps till att även gälla vid lindriga symptom på luftvägsinfektion.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se