torsjö live vers2

Inget fjärde teknikår i höst

Inget fjärde teknikår i höst

Det blir inget fjärde år på tekniska programmet på HTS till hösten. Foto: Berit Önell

Det fjärde året på tekniska programmet erbjuds inte på Hässleholms tekniska skola i höst. S och C ville ha kvar utbildningarna, men allianspartierna och SD fick igenom beslutet vid torsdagens extra sammanträde i barn- och utbildningsnämnden.

Orsaken till beslutet är att statsbidragen inte täcker kostnaderna för utbildningarna till gymnasieingenjör när antalet sökande är för få.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Skolverket har sagt att det inte kommer att ändras inför höstterminen 2020. Vi har möjligheten att starta igen 2021 eller 2022 om de skulle ändra reglerna. Men i så fall behöver de både höja statsbidraget och ändra antagningsreglerna, säger Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Intresset för utbildningarna i Hässleholm har inte undersökts närmare, men Stefan Larsson säger att intresset uppfattas som vikande och att det är en nationell trend.

– Ansvariga på HTS har haft kontakt med presumtiva elever och därifrån skapat sig en bild, men det har inte gjorts någon regelrätt undersökning, säger han.

Joachim Fors (S) tror inte att minskningen av antalet sökande beror på ointresse utan på att behörighetskraven skärptes så att eleverna redan tidigt i utbildningen måste läsa och få godkänt i vissa kurser.

– Det finns ett behov av de här utbildningarna i näringslivet. Det är jättetydligt när vi träffar dem och pratar med dem, säger han.

Han hoppas att åtgärder ska vidtas centralt, vilket Skolverket också fört fram.

– Om de ser att det minskar måste de göra något. Vi får ha is i magen och visa att vi vill vara med på banan, säger han.

Voteringen slutade 7-4. S och C reserverade sig och S lämnade en protokollsanteckning.

– Vi ser behoven i arbetslivet och vet att de som utbildas är attraktiva hos arbetsgivare och att det finns behov av kompetensen. Näringslivet har lagt ner mycket energi på att vi ska ha ett tekniskt fjärde år. Nu beslutar Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna att lägga ner det fjärde året utan att lyssna av näringslivet i Hässleholm med omnejd. Vi Socialdemokrater vill att Hässleholm ska fortsätta vara ett nav för tekniska utbildningar och röstar därför mot en nedläggning, skriver S.

Berit Önell

Läs mer:

2020-03-11 Fjärde året på tekniska programmet hotat

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se