torsjö live vers2

Tre block bästa möjliga lösningen

INSÄNDARE. Johan Hammarqvist (C) menar i en insändare att den politiska treblockslösningen vi har i Hässleholm inte ger handlingskraft. Han efterlyser en tydlig majoritet. Vi medger gärna att det kan vara svårt att styra i minoritet, men det var den bästa lösningen vi kunde hitta i det knepiga parlamentariska läge som väljarna gav oss. Efter […]

Dialog mellan aktörer i tre block

INSÄNDARE. Vi vill här replikera på Johan Hammarqvists (C) insändare. ”Treblockslösningen” är naturligtvis ingen bekväm situation för någon. Då det saknas majoritet hos alla konstellationer måste diskussion föras med någon eller några andra. Detta kan naturligtvis bli intrikat då många intressen måste tillgodoses i görligaste mån. Att restalliansen väljer att söka dialog hos oss i […]

Besöksförbud på skånska sjukhus Brist på utrustning för coronaprovtagning

Besöksförbud gäller på alla skånska sjukhus från och med klockan 17 på torsdagen. Vårdcentraler i regionens regi tar bara emot bokade patienter. Syftet är att begränsa coronasmittan och särskilt skydda inlagda patienter och sjukvårdspersonal. Rutinerna för provtagning ändras inom kort på samma sätt som skett i Stockholm. Resurserna ska läggas på de allvarligast sjuka istället […]

Inget fjärde teknikår i höst

Det fjärde året på tekniska programmet erbjuds inte på Hässleholms tekniska skola i höst. S och C ville ha kvar utbildningarna, men allianspartierna och SD fick igenom beslutet vid torsdagens extra sammanträde i barn- och utbildningsnämnden. Orsaken till beslutet är att statsbidragen inte täcker kostnaderna för utbildningarna till gymnasieingenjör när antalet sökande är för få. […]

Snabb coronastängning för att skydda gravida säkrad

Öppna förskolan i Hässleholm måste kunna stänga snabbt vid risk för coronasmitta. Orsaken är att den finns i samma byggnad som mödravårdscentralen med högriskgruppen gravida kvinnor. Därför ändrade barn- och utbildningsnämnden på torsdagen delegationsordningen så att arbetsutskottet kan besluta om stängning upp till tio dagar. Det sker i så fall efter samråd med Region Skåne. […]

Storskalig plockning av påskris kan polisanmälas

Hässleholms kommuns tekniske chef Mats Svensson vill nu gå till botten med den storskaliga plockningen av påskris med svart arbetskraft på kommunägda Hässleholm Nord. – Vi får reda ut det. Jag tycker att det kanske ska polisanmälas, säger han till Frilagt på onsdagen. Han säger att han inte hört talas om det som pågick innan […]