Gruppen-3a-328x120

Tre block bästa möjliga lösningen

Tre block bästa möjliga lösningen

INSÄNDARE. Johan Hammarqvist (C) menar i en insändare att den politiska treblockslösningen vi har i Hässleholm inte ger handlingskraft. Han efterlyser en tydlig majoritet.

Vi medger gärna att det kan vara svårt att styra i minoritet, men det var den bästa lösningen vi kunde hitta i det knepiga parlamentariska läge som väljarna gav oss. Efter valet 2018 valde Centerpartiet att fjärma sig från de övriga allianspartierna för att istället söka ett samarbete i opposition med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Det valet har naturligtvis Centern rätt att göra men det blir då lite konstigt att anklaga oss i den styrande kärnalliansen för ett skakigt politisk styre. Om Johan Hammarqvist har receptet på ett majoritetsstyre i kommunen tycker vi att han skall skrida till verket. När han har fullbordat det kommer vi omgående att kliva åt sidan.

Trots att kärnalliansen är det minsta av de tre blocken har vi två gånger denna mandatperiod lyckats att få gehör för vår budget. Vi tycker att det är stabilt. I vart fall om man jämför med det minoritetsstyre som Centern ingick i under förra mandatperioden. Ett styre som aldrig fullt ut lyckades få igenom sin egen budget i kommunfullmäktige, smet från ansvaret efter två år och försatte kommunen i ett politiskt kaos.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Johan Hammarqvist påstår vidare att kärnalliansen söker stöd endast hos Sverigedemokraterna. Det är fel. Sanningen är snarare den att det är främst Sverigedemokraterna som är villiga att gå oss till mötes. Till skillnad från de rödgröna partierna tycks de inte ha som främsta mål att stjälpa den styrande kärnalliansen och ånyo kasta in kommunen i ett politiskt kaos. Att Sverigedemokraterna ibland valt att stödja kärnalliansens politik är för oss inte konstigare än när de rödgröna partierna ibland väljer att stödja Sverigedemokraternas politiska förslag, vilket också har hänt.

Hammarqvist skriver att kärnalliansen trixat igenom en skattehöjning i kommunfullmäktige. Trixa eller inte, men det var tack vare kärnalliansen som skattehöjningen kunde hållas på en måttlig nivå. Centern och de övriga rödgröna partierna förslog betydligt högre skattehöjningar samtidigt som man i nämnderna konsekvent väjt för de svåra besluten kring besparingar. Knappast ett sätt att bidra till ökad stabilitet.

Kommunens ekonomi befinner sig i det mest utsatta läget sedan kommunen bildades för knappt 50 år sedan. Kärnalliansen börjar sitt budgetarbete inför nästa års budget torsdagen den 26 mars klockan 08.30 i Stadshuset, sammanträdesrum 2. Om Centern på allvar vill bidra till en ökad stabilitet och handlingskraft i kommunen är ni välkomna att delta för att tillsammans med övriga allianspartier forma en gemensam budget. Alla kort ligger på bordet. Välkomna!

Lars Johnsson (M), gruppledare, Kommunstyrelsens ordförande
Agneta Ohlsson Enochsson (L), gruppledare
Robin Gustavsson (KD), gruppledare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se