torsjö live

Dialog mellan aktörer i tre block

Dialog mellan aktörer i tre block

INSÄNDARE. Vi vill här replikera på Johan Hammarqvists (C) insändare. ”Treblockslösningen” är naturligtvis ingen bekväm situation för någon. Då det saknas majoritet hos alla konstellationer måste diskussion föras med någon eller några andra. Detta kan naturligtvis bli intrikat då många intressen måste tillgodoses i görligaste mån.

Att restalliansen väljer att söka dialog hos oss i SD är ju inte så underligt då deras budget har mer gemensamt med vår än med de rödgrönas. Som situationen är idag finns nog ingen annan lösning än dialog mellan olika block, och man får offra sin stolthet på resultatets altare.

Roande även att Hammarqvist kallar sverigedemokratisk politik ”nyckfull”, då den inte överensstämmer med andra partiers. Faktum är ju att vi har vår egen agenda som inte stämmer med andra partiers. Oftast beslutar vi i linje med restalliansen, men ibland med de rödgröna. Detta beroende av våra väljares vilja och åsikter. Centerpartiet var fordom en viktig politisk aktör i kommunen och ansvaret för kommunens ekonomi borde tynga dess företrädare. De om några kan kallas nyckfulla med tanke på hur de bytt sida under mandatperioderna. Även på riksplanet har partiet visat prov på opålitlighet genom att byta sida och sälla sig till den oheliga regeringskoalitionen. Centerpartiet är således ingen aktör att sätta sin tillit till.

Sven Lundh (SD)
Hanna Nilsson (SD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se