torsjö live vers2

Färre konstateras smittade när färre provtas

Färre konstateras smittade när färre provtas

Ökningen av antalet smittade av det nya coronaviruset i Skåne ser nu ut att minska. Det är också logiskt när färre tester görs, enligt de nya direktiven från Folkhälsomyndigheten som Region Skåne övergått till.

– Region Skånes förändrade provtagningsrutiner ser nu ut att påverka antalet konstaterade fall av covid-19, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande på söndagen.

Där meddelas också att den akuta bristen på sjukvårdsmateral avhjälpts.

Den 12 mars ändrade Folkhälsomyndigheten direktiven, från en strategi där regionerna mer aktivt spårat enstaka fall, främst personer som rest i riskområden i andra länder, till att fokusera på personal inom sjukvård och omsorg samt personer som är så sjuka att de läggs in på sjukhus. Meningen är att på det sättet skydda de grupper som riskerar att bli svårast sjuka och att motverka spridning inom vården. I övrigt friska personer får hantera misstänkt sjukdom genom egenvård hemma och uppmanas låta bli att träffa andra personer. Det är då extra viktigt att stanna hemma även vid lindriga förkylningssymptom.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Anledningen till den ändrade inriktningen var att smittspridningen blivit för omfattande i flera länder.

– Det går därmed inte längre att på ett meningsfullt sätt identifiera avgränsade riskområden, skrev Region Skåne i ett pressmeddelande den 13 mars.

Men på regionens presskonferens på torsdagen var det också tydligt att det handlade om brist på både provtagnings- och skyddsutrustning. Det går alltså inte längre att provta brett, så som Världshälsoorganisationen WHO rekommenderat.

Fokus ska vara på att skydda dem som kan bli svårast sjuka och personal inom sjukvård och omsorg. Färre testas alltså nu för covid-19 och siffrorna för antalet bekräftade fall går därmed ner. Izabella Wettermyr, biomedicinsk analytiker, förbereder prover med frågeställningar om covid-19. Foto: Region Skåne, Liselotte Österlind

På söndagen meddelar Region Skåne att materialförsörjningen till vården nu förbättrats.

– Beredskapslagret fylls på och det råder i nuläget ingen akut brist på material, står det i pressmeddelandet.

Nu konstaterar ansvariga att den nya strategin kommer att ge andra siffror, men menar att det är för tidigt att säga att det avspeglar antalet insjuknade personer.

– Den nya strategin, som inriktar sig på att skydda de grupper som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 och motverka spridning inom sjukvården, kommer framöver ge andra siffror än de som tidigare presenterats, säger Per Hagstam, smittskyddsläkare på Smittskydd Skåne.

Varken den tidigare eller den nuvarande strategin avspeglar dock antalet insjuknade eftersom många som kan vara smittade inte testas.

Under det senaste dygnet har 20 nya fall av covid-19 konstaterats i Region Skåne, jämfört med mellan 33 och 41 de senaste dagarna. Totala antalet bekräftade fall i Skåne är nu 195.

Under lördagen konstaterades att två inneliggande patienter på Skånes universitetssjukhus I Lund var smittade med covid-19. Patienterna isolerades och smittspårningen av patienter och medarbetare som kan ha exponerats inleddes. Patienterna hade kommit in med oklara sjukdomssymptom. Enligt de nya riktlinjerna provtogs de därför.

Allt fler länder inför hårda restriktioner mot folksamlingar och stänger sina gränser. På lördagen stängde Danmark gränsen utom för danska medborgare och personer med nödvändiga ärenden, exempelvis svenskar som arbetar i Danmark. Att som svensk ta sig till Danmark för att flyga från Kastrup går däremot inte längre.

Skånetrafiken arbetar intensivt med frågan om Danmarks inreseförbud – idag förväntas många anlända till Kastrup och man försöker lösa kapaciteten med nya förutsättningar. Läs mer på Skånetrafikenshemsida

På lördagen gick det svenska utrikesdepartementet ut med avrådan från alla utlandsresor. Läs mer här.

Berit Önell

Uppdatering:

Misstänkt smittade i Lund
utan isolering i flera dagar

De två coronasmittade patienterna på sjukhuset i Lund vårdades i flera dagar innan de testades och isolerades. Det uppger Aftonbladet.

– Jag befarar att över hundra personer kan ha smittats på grund av den här katastrofala klantigheten, säger en källa inifrån sjukhuset till tidningen.

En av de smittade patienterna kom enligt källan i veckan in till sjukhuset i ambulans och hade feber. I övrigt var båda patienternas symptom diffusa. Den ena personen vårdades i flera dagar på en vanlig medicinavdelning och ska även ha rullats i sjukhussängen mellan olika avdelningar. Den andra patienten ska ha vårdats oisolerad i åtminstone en dag.

Ett 20-tal läkare och sjuksköterskor som haft direkt kontakt med patienterna har enligt Aftonbladets källa inte tagits ur tjänst.

– Jag har fått känslan av att man inte tänkt gå ut med det här utan hålla det hemligt, säger källan.

Källan och hens kollegor vittnar om en allmän oro för brister i rutiner och säkerhetstänk på sjukhuset. Dessutom råder material- och platsbrist.

– Jag kan bara likna det vid att vara brandman i Tjernobyl. Man vet att man kommer att smittas, säger källan.

Källan efterlyser bättre riktlinjer och rutiner och att någon tar ansvar och går ut med information.

– Kommer det in många som behöver avancerad vård, då är det katastrof. De kommer att få ligga obehandlade.

Oskar Hammar, chef för medicinkliniken i Lund, bekräftar på lördagen för Aftonbladet att de haft två personer som vårdats och som nu konstaterats ha coronaviruset. Han vill inte gå in på detaljer i enskilda fall och kan inte bekräfta om patienterna vårdats oisolerade eftersom han inte haft kännedom om dem förrän på lördagen.

Men om de har smittat andra personer på sjukhuset samt sjukvårdpersonal är det väl inte längre ett enskilt fall?

– Det är en värderingsfråga. I sådana ärenden kopplar vi in smittskydd för att begränsa en sådan här händelse.

Det låter väldigt allvarligt, man kopplar väl inte in smittskydd om det inte finns risk att de har smittat fler?

– Klart att det är allvarligt. Det är därför vi måste vidta de här smittskyddsåtgärderna och se till att de får den vården de behöver.

Hade ni inte tänkt gå ut med detta?

– Det är något som har hänt under dagen, det är helg och så. Det gör att vissa av våra ordinarie kanaler inte är i tjänst.

Region Skånes pressmeddelande på söndagsförmiddagen betonade att riktlinjer och rutiner följdes.

– Under lördagen konstaterades det att två inneliggande patienter på Sus Lund var smittade med covid-19. Så fort detta upptäcktes hanterades det enligt gällande rutiner av Sus chefer och medarbetare, stod det bland annat i pressmeddelandet.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se