torsjö live

Gymnasieskolor stängs från torsdag

Gymnasieskolor stängs från torsdag

Hässleholms gymnasieskolor stängs inom kort, efter regeringens rekommendation, här Hässleholms tekniska skola. Foto: Berit Önell

Alla gymnasieskolor och högskolor i hela landet ska stängas och undervisningen ske på distans. Det rekommenderade regeringen på tisdagsförmiddagen. Hässleholms kommun stänger gymnasieskolorna och gymnasiesärskolan från och med torsdag. Distansundervisningen för dessas elever kommer dock inte igång fullt ut förrän under nästa vecka.

All vuxenutbildning går samtidigt över till distansundervisning. Där är förberedelserna längre komna, men vissa utbildningar stängs helt.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fattade beslutet om att övergå till distansutbildning vid ett extra sammanträde på tisdagsförmiddagen. Samtidigt konfirmerades måndagens beslut att stoppa 15-timmarsbarnen på förskolorna.

– Alla kommunala skolor har studiedag under onsdagen vilket ger oss välbehövlig tid för att ställa om, säger ordförande Stefan Larsson (M) i ett pressmeddelande.

Statsminister Stefan Löfvén (S) förklarade vid regeringens presskonferens på tisdagsförmiddagen att eleverna på gymnasium och högskolor bör stanna hemma och få fjärr- eller distansundervisning.

Motsvarande rekommendation utfärdas för yrkeshögskola och komvux.

Regeringen går därmed på en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att undervisningen i gymnasie- och högskolan inte längre ska bedrivas i skollokalerna. Syftet är att begränsa spridningen av coronasmittan.

– Dessa elever är inte i behov av omsorg till skillnad från yngre elever. Dessutom kommer de från ett större upptagningsområde, vilket innebär en rörelse i samhället som vi i största möjliga mån vill undvika nu, sa statsepidemiolog Anders Tegnell vid presskonferensen.

Han bedömer dock fortfarande att det inte är motiverat ur smittskyddssynpunkt att stänga förskolor och grundskolor. De negativa konsekvenserna för samhället och folkhälsan skulle dessutom bli stora.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) sa däremot att det inte kan uteslutas att samtliga skolor, inklusive grundskola och förskola, snart kan komma att stängas.

Därför snabbutreder regeringen nu en ny lag som ska säkerställa att föräldrar med samhällsviktiga funktioner ska kunna arbeta även om förskola och skola för yngre barn stängs.

Studiemedel ska fortsatt betalas ut till studerande.

Förberedelser pågår nu i kommunen för att övergå till digital undervisning. Elever och vårdnadshavare får information från sin skola. Beslutet gäller tills vidare fram till att barn- och utbildningsförvaltningen beslutar att åter starta delar av eller all utbildning i skolans lokaler.

Elever med särskilda behov drabbas

Skolchef Rolf Bengtsson konstaterar att stängningarna i första hand görs för att begränsa smittspridningen i landet. Kommunens pandemiplan och de tidigare beslut som tagits om förändringar i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter handlar snarare om att säkra tillgången på personal i förskolan och skolans lägre årskurser så att inte alla föräldrar tvingas vara hemma från sina arbeten.

Skolchef Rolf Bengtsson. Foto: Urban Önell

Skolverkets generaldirektör peter Fredriksson uttalade vid regeringens presskonferens att inte alla gymnasieskolor har teknisk kapacitet att klara full distansundervisning resten av terminen. Rolf Bengtsson tror att den digitala undervisningen till största del kommer att fungera i Hässleholms kommun, men att elever som behöver särskilt stöd kommer att drabbas.

– Det är givetvis en av de saker som är svårast att hantera. Man får tänka sig att ha kontakt för att att få förklarat för sig olika uppgifter via digitalt stöd. Värst blir det för de elever som behöver någon som sitter bredvid dem som en hjälpmotor för att de ska komma igång med skolarbetet. Men vi får alla göra vårt bästa, säger han.

Lärare som är friska ska vara tillgängliga digitalt och kan till exempel via Skype ge individuell hjälp till eleverna.

Rolf Bengtsson tror inte heller att det blir aktuellt att direktsända lärares lektioner.

– Där har vi en viss begränsning i omfattningen. Men lektioner kan spelas in. Fördelen med att streama är att man kan var interaktiv och ställa frågor direkt. Nu får eleverna skicka frågor efteråt, säger han.

Onsdagens studiedag kommer lägligt.

– Då kan vi sätta oss ner och testa de digitala verktygen. Det gäller att hitta rätt i hur vi kan använda det ena och det andra sättet. Vissa skoluppgifter kan mejlas, andra kan ske via Skype, Schoolsoft med mera, säger Rolf Bengtsson.

Drygt 1 600 gymnasieelever i kommunen berörs.

– Det känns lite tradigt, säger Fabian Eliasson.

Han går andra året på samhällsprogrammet på HTS.

– Man tappar ju lite av det sociala, samt ibland även fokus på studierna. Kan nog bli långtråkigt att gå hemma, säger han.

Fabian Eliasson går andra året på samhällsprogrammet på Hässleholms tekniska skola. Foto: Henrik Andersson

Den nya modellen kan fungera så länge inte gymnasielärarna behövs i undervisningen på grundskolan.

– Det blir i första hand annan personal än undervisande som får hjälpa till på förskola och grundskola. Som det ser ut nu behöver lärarna inte göra det, säger Rolf Bengtsson.

Han vill inte spekulera i om och när det också kan bli aktuellt att stänga förskola och grundskola.

– Vi kan inte utesluta det, säger han.

Han konstaterar att det finns frågetecken kring hur det skulle fungera. I regeringens presskonferens nämndes bland annat att det kan bli nödvändigt att prioritera vilka barn som i första hand ska få särskild barnomsorg för att föräldrar i viktiga samhällsfunktioner ska kunna arbeta.

1 700 på distans på vuxenutbildningen

Jan Ole Engkvist, chef för avdelningen för arbetsmarknad och kompetens, som också går över till distansundervisning på vissa utbildningar och stänger andra helt. Foto: Urban Önell

Drygt 1 700 elever på Komvux Hässleholm, SFI och Yrkeshögskolan syd går över till distansutbildning från och med torsdag.

All utbildning stängs samtidigt helt på särskild utbildning för vuxna, Norra station och arbetsmarknadsenheten.

– Vi bedriver redan idag en del undervisning via distans och vi har under veckan förberett oss för den här situationen, men den här omfattningen kommer att innebära stora utmaningar för oss, säger Jan-Ole Engkvist, chef för avdelningen för arbetsmarknad och kompetens på kommunledningsförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2020-03-16 Förskolan stängd för avgiftsfria Stopp för praktikplatser

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se