torsjö live

Fem unga blåser nytt liv i FN-föreningen

Fem unga blåser nytt liv i FN-föreningen

Den nya styrelsen för FN-föreningen i Hässleholm (från vänster): Isac Lind (vice ordförande), Alfred Johansson (ordförande), Linus Abrahamsson (sekreterare), Ludvig Alm (ledamot), Fabian Eliasson (kassör).

FN-föreningen i Hässleholm tar nya tag. Det möjliggörs genom att en ny styrelse bestående av ungdomar från Hässleholms tekniska skola tillsatts. 17-årige Alfred Johansson har antagit utmaningen som ny ordförande. Till sin hjälp får han Isac Lind (vice ordförande), Linus Abrahamsson (sekreterare), Fabian Eliasson (kassör) och Ludvig Alm (ledamot). Samtliga helt nya i styrelsen.

Ungdomarna i den nya ledningen för FN-föreningen går andra året på internationella programmet, utom Fabian Eliasson som går det vanliga samhällsprogrammet.

Alfred Johansson gick med i FN-föreningen för ett år sedan. För en tid sedan fick han veta att föreningen riskerade att hamna i träda, då det verkade omöjligt att få ihop tillräckligt med styrelseledamöter. Då hörde han sig för bland sina studiekamrater. Fanns det intresse för att gå in och ta ansvar?

Alfred Johansson, ordförande.

– Alfred har varit drivande i det här, säger Ludvig Alm.

Fabian Eliasson bekräftar att det är så det gått till.

– Ja, han har rekryterat lojala kompanjoner, säger han med glimten i ögat. Nu får vi hoppas att det blir bra.

Ludvig Alm, ledamot.

Den nya styrelsen har hittat varandra i sitt gemensamma intresse för det som vi i dagligt tal, lite skämtsamt brukar benämna som världsproblemen. Ska ni ta itu med dem?

– Precis, jag tar på mig att lösa dem, säger Alfred Johansson. Jag brinner för de globala målen som beskrivs i Agenda 2030. Vi behöver en hållbar utveckling i världen. Det betyder bland annat att den ekonomiska tillväxten måste ta hänsyn till klimatet, men FN-föreningen ska vara opolitisk. Vi ska väcka frågorna hos allmänheten så de själva kan besluta hur de vill ta ställning.

Linus Abrahamsson, sekreterare.

Alfred Johansson hoppas på att i framtiden få jobba professionellt med globala frågor, kanske inom FN:s ram. Efter gymnasiet siktar han på att läsa statskunskap för att kunna förverkliga den drömmen.

– De globala problemen är vår tids stora ödesfrågor, säger han. Vi behöver FN för att exempelvis den hållbara utvecklingen och migrationsfrågorna är något som enskilda stater inte kan lösa på egen hand.

Fabian Eliasson, kassör.

Ungdomarna i den nya styrelsen är entusiastiska inför uppgiften. Den förre ordföranden, Jan-Ole Engkvist, är också nöjd med lösningen. Han kommer dock att finnas kvar som rådgivare och för att hjälpa till med en del praktiskt, under ett övergångsskede. Föreningen saknar inte engagerade medlemmar, det finns totalt ett 70-tal.

– Det här gör mig oerhört glad, säger Jan-Ole Engkvist. Jag är inte ett dugg orolig för att de inte skulle kunna klara av det.

Isac Lind, vice ordförande.

Jan-Ole Engkvist arbetar till vardags som avdelningschef för AK-förvaltningen på Hässleholms kommun. Han har i dagarna fullt upp med alla omställningar som coronaviruset tvingar fram i verksamheten. Alfred Johansson kan dessutom berätta att Jan-Ole var med och startade det internationella programmet på HTS en gång i tiden, där de flesta i den nya styrelsen nu rekryterats.

Frilagt frågar den avgående ordföranden om vad han anser är FN:s mest angelägna uppgifter:

– Det är att arbeta för en demokratisk utveckling i världen, att slå vakt om de mänskliga rättigheterna och motarbeta orättvisor, säger Jan-Ole Engkvist. Värdegrundsfrågorna är så viktiga. Det finns stora, kolossala bekymmer i världen, därför är allt engagemang så viktigt. Det är glädjande med engagerade ungdomar, men ingen åldersbegränsning råder. På sikt kan vi förbättra världen. Se hur mycket Greta Thunberg lyckats med.

Tidigare ordföranden Jan-Ole Engkvist är glad att de unga vill ta över och hoppas att de ska engagera medborgarna i kommunen. Foto: Urban Önell

Vad kan en lokalförening göra?

– Engagera medborgarna i kommunen. Samla resurser, med dem kan vi göra en hel del nytta i tredje världen.

Än så länge kan den nya styrelsen inte presentera något färdigt program med aktiviteter för föreningen. Planeringen försvåras givetvis av coronaviruset. Men även när det gäller bekämpningen av sjukdomen spelar de facto ett FN-organ en viktig roll, nämligen Världshälsorgansationen (WHO).

Pandemin lär förhoppningsvis vara helt ur världen när FN-dagen infaller den 24 oktober. Den dagen ska givetvis uppmärksammas på något vis. Den nya ledningen för föreningen ser fram emot att komma ut på skolor och informera.

– Vi vill väcka intresse, säger Ludvig Alm. Allmänbildningen om vad FN sysslar med är låg. FN har ju så många fler uppgifter än det fredsbevarande. Vårt fokus kommer att ligga på framtiden – när vi väl kommit in i rollerna.

Den nya styrelsen hoppas kunna engagera fler ungdomar. De påminner också om att de är lätta att komma i kontakt med via föreningens hemsida, Facebook och Instagram.

Text: Urban Önell
Foto: Henrik Andersson

Fakta om FN:
FN bildades i samband med andra världskrigets slut 1945, och består idag av 193 medlemsstater. Sverige blev medlem 1946. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs 1948. Sedan dess har ett stort antal konventioner tillkommit. De stater som ratificerat dem är skyldiga att följa dem.

Det finns exempelvis konventioner som handlar om, barns, respektive kvinnors rättigheter, medborgerliga och politiska rättigheter, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, om flyktingars rättsliga ställning, för minoriteters och urfolks rättigheter, om föreningsfrihet, för kvinnors och mäns rätt till lika lön osv. Dessutom finns konventioner som går emot folkmord, tortyr, rasdiskriminering och tvångsarbete.

Några av FN:s viktigaste organ är Generalförsamlingen, Säkerhetsrådet, Internationella domstolen i Haag, FN-sekretariatet, Ekonomiska och sociala rådet, WHO, UNESCO, UNICEF, Internationella valutafonden, ILO, Världsbanken, FN:s flyktingkommissariat. FN-högkvarteret ligger i New York där Generalförsamlingen, Säkerhetsrådet och sekretariatet huserar. Men kontor finns på många andra håll i världen, bland annat i ovan nämnda Haag och Gèneve.

FN-sekretariatet leds av generalsekreteraren, för närvarande portugisen António Guterres. 1956, när svensken Dag Hammarskjöld satt på posten, upprättades den första av FN:s fredsbevarande styrkor.

Läs mer om Agenda 2030 här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Globala_m%C3%A5len

Länk till FN-föreningen i Hässleholm: https://fn.se/hassleholm/

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se