torsjö live

Vårdpersonal provtas inte i Skåne

Vårdpersonal provtas inte i Skåne

Brist på material för analys av prover för coronavirus stoppar nu provtagning av vårdpersonal i Skåne. De mest utsatta invånarna, det vill säga personer som behöver läggas in på sjukhus eller bor på äldreboende, måste prioriteras. Det meddelar Region Skåne i ett pressmeddelande på onsdagen.

Bristen på provtagningsutrustning får effekter. Region Skåne förklarar att vårdpersonal därför inte i nuläget kan prioriteras för provtagning. Smittskyddsläkaren bedömer dock riskerna att personalen smittas som små.

– Risken att som vårdpersonal smittas på jobbet är inte stor om man följer gällande hygienrutiner. Vi följer bristsituationen och om tillgången ökar så kan vi komma att provta fler. Men i nuläget måste vi prioritera våra mest utsatta invånare, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Brist på provtagningmaterial gör nu att bara de svårast sjuka och mest utsatta testas för coronaviruset. Sjukvårdspersonal prioriteras inte längre. Izabella Wettermyr, biomedicinsk analytiker, förbereder prover med frågeställningar om covid-19. Foto: Region Skåne, Liselotte Österlind

Vid akutmottagningarna har de senaste dagarna satts upp tält för en första bedömning av patienter med symptom på covid-19. Syftet är att minska smittspridning på sjukhusen. Patienter som kommer till tälten och misstänks ha drabbats av viruset, men inte är så dåliga att de behöver inläggning på sjukhus kommer inte att provtas. De ska istället stanna hemma och följa råd om egenvård.

Materialbrist påverkar även tandvården. Folktandvården Skåne meddelade på onsdagen att enbart akut tandvård erbjuds fram till den 30 juni. Alla inbokade behandlingar och undersökningar skjuts framåt i tiden. Samtliga kunder kommer att kontaktas av Folktandvården. Akut tandvård kommer att bedrivas på nio kliniker i Skåne. Kunder med misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta hänvisas till en särskilt utsedd klinik i Malmö som är utrustad för att ta emot smittade.

Region Skåne skickade under tisdagen en begäran till Socialstyrelsen om att få ta del av de nationella lagren av skyddsutrustning och annat material.

– Vi måste säkerställa att vår personal har tillgång till skyddsutrustning, säger Mats Persson, stabschef, i pressmeddelandet från Region Skåne.

Socialstyrelsen har fått mandat att omfördela resurser mellan regionerna. Vid en presskonferens på onsdagen meddelade socialminister Lena Hallengren (S) att flera tusen ansiktsmasker för sjukvården nu är på väg till Sverige från Tyskland.

Socialstyrelsen fick på onsdagen även i uppdrag att samordna användandet av intensivvårdsplatser i landet.

Informationstjänsten 1177 har förstärkts med extrapersonal som snabbutbildats, men är fortfarande hårt belastad. Verksamhetschef Sune Svensson hänvisar i första hand till hemsidan. 1177.se eller krisinformation.se eller telefon 113 13 som kan svara på allmänna frågor om coronaviruset.

Aktuellt smittläge i Skåne:

Antal konstaterade fall i Skåne: 209
Totalt antal provtagna i Skåne är cirka 2 600
Bekräftade fall som vårdas i intensivvård: 3
Bekräftade fall som vårdas i isolering: 3 

Observera att antalet konstaterade fall inte är detsamma som totala antalet smittade utan enbart antal konstaterade vid provtagningar. De svenska provtagningarna har hela tiden varit restriktiva och begränsas nu ännu mer. Mörkertalet är alltså sannolikt stort.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se