torsjö live vers2

Hässleholms kommun vädjar till Arbetsförmedlingen

Hässleholms kommun vädjar till Arbetsförmedlingen

De tre kommunalråden, Lars Johnsson (M), Hanna Nilsson (SD) och Lena Wallentheim (S) vädjar till Arbetsförmedlingen om ett nytt kontor i Hässleholm. De uttrycker alla sin oro över att statlig närvaro och service försvunnit från Hässleholms kommun, och detta gäller då inte minst beslutet att stänga Arbetsförmedlingens kontor i Hässleholm.

Arbetslösheten i Hässleholms kommun var 10 procent i februari 2020, och det är högre än genomsnittet för hela landet som hade en arbetslöshet på 7,4 procent under samma tid. Inte bara högre, utan väldigt mycket högre, än genomsnittet i landet är ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland utrikes födda personer.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Kommunalråden vädjar till Arbetsförmedlingen om att öppna ett nytt kontor i Hässleholm, från vänster Lena Wallentheim (S), Hanna Nilsson (SD) och Lars Johnsson (M). Foto: Berit Önell

Arbetslösheten bland 18-24-åringar är nu 13,6 procent och det är en uppgång med en procent på ett års sikt. Arbetslösheten bland utlandsfödda har dock minskat och ligger nu på 27 procent från att i december 2017 varit 32,8 procent.

– Hässleholms kommun har tagit ett mycket stort ansvar för asylsökande, ensamkommande barn och nyanlända i proportion till kommunens befolkningsmängd på 52 000 invånare, skriver kommunalråden.

2018 var andelen personer som försörjde sig på bidrag i kommunen 17,2 procent, och det är fler än riksgenomsnittet som var 13,3 procent. De bidrag som avses är sjuk- och aktivitetsersättning, bostadsbidrag, a-kassa eller ekonomiskt bistånd.

– Kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd har ökat markant under 2019 och beräknas öka ytterligare, skriver kommunalråden.

Hässleholms kommun vädjar därför till Arbetsförmedlingen om att ett nytt kontor ska öppnas. För kommunen är det av yttersta vikt att Arbetsförmedlingen är lokalt närvarande. Utan Arbetsförmedlingens närvaro i kommunen försvåras arbetet med att göra invånarna självförsörjande. Hässleholm är Skånes femte folkrikaste kommun. Det påpekas också att det finns bra kommunikationer och tranportmöjligheter inom kommunen. Av den anledningen är det fullt möjligt att ett Arbetsförmedlingskontor i Hässleholm kan ge service för invånare i till exempel Osby, Perstorp, Höör och Markaryd.

Henrik Andersson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se