Gruppen-3a-328x120

Bygglov för nytt kontorshus på Norra Station

Bygglov för nytt kontorshus på Norra Station

Så här kan det nya huset på Norra Station komma att se ut. Bild ur Swecos underlag

Hibab får bygglov för ett nytt kontorshus i tre våningar på Norra Station till Skånetrafiken. Det har miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutat. Folkets väls Jonas Klein yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet medan alla övriga ledamöter sa ja.

Det nya huset M4 ska enligt ritningarna placeras där det idag finns parkeringsplatser. En tidigare konsultutredning har visat att det redan är brist på parkeringsplatser i området. Men nämnden tar inte notis om den generella parkeringsfaktor på 0,7 per arbetsplats i Hässleholms innerstad som det kommunala bolaget Hibab själv hänvisar till i ett yttrande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är inte något som har fastställts av nämnden eller annan instans tidigare, skriver ordförande Kenny Hansson (M) i ett pressmeddelande eftersom den sedvanliga presskonferensen om nämndens beslut var inställd på grund av coronaviruset.

Nämnden går alltså, liksom arbetsutskottet för ett par veckor sedan, emot tjänstemännens slutsats att förslaget strider mot lagen på grund av bristen på parkeringsplatser. Nämndens bedömning är istället att plan- och bygglagens krav på tillräckligt antal parkeringsplatser tillgodoses med de befintliga plus planer på nya pakeringsplatser. Dock anser nämnden att kommunen inom kort behöver ta fram en parkeringsstrategi och en parkeringsplan för att ha som underlag inför framtida etableringar.

Byggnaden M4 planeras där det idag är parkeringsplatser, mellan två befintliga byggnader. Foto ur Swecos underlag

– Det är glädjande att nämnden har beslutat att ge bygglov för att fortsatt utveckla Norra Station samt att möjliggöra fler arbetstillfällen i Hässleholms kommun, skriver Kenny Hansson.

Skånetrafikens verksamhet finns redan idag i Hässleholm på Andra Avenyen. Den nya byggnaden innebär en viss utökning, men är också första etappen av två där den kommande innebär ännu fler kontorsrum i två byggnader på en fastighet intill. Om dessa byggs och Skånetrafiken flyttar dit ska M4 hyras ut till andra företag.

Berit Önell

Läs mer:

2020-03-14 Vill ge bygglov trots att brist på p-platser kan bryta mot lagen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se