torsjö live

Svar till Bengt Jansson om smittspridning

Svar till Bengt Jansson om smittspridning

INSÄNDARE. Bengt Jansson antyder i en insändare i Frilagt att Covid 19 inte omfattas av smittskyddslagen. Det är fel. Covid 19 har genom regeringsbeslut på uppmaning av Folkhälsomyndigheten klassats som allmänfarlig sjukdom och omfattas av samma regelverk med krav på smittspårning som till exempel de könssjukdomar och HIV som Jansson jämför med. Den informationen är lätt att hitta på Folkhälsomyndighetens hemsida och på 1177.se. Covid 19 är alltså både smittspårningspliktig och anmälningspliktig. Den har även som en av få sjukdomar klassats som samhällsfarlig, alltså en mer omfattande klassning än till exempel HIV. Läs gärna mer på nedanstående länkar.

Vi har en allvarlig situation i Sverige och i världen. Jag tycker det är olyckligt att sprida felaktig information i det här läget, även om det är välmenat. Det gäller både att skriva och publicera.

https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/lagar-i-varden/smittskyddslagen/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/overvakning-och-rapportering/anmalningspliktiga-sjukdomar/

Peter Groth
Folkhälsovetare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se