torsjö live

Taxicentralen får köra skolskjuts i två år till

Taxicentralen får köra skolskjuts i två år till

Skolskjutsarna kommer att köras av Taxicentralen i Kristianstad i två år till och blir betydligt dyrare än i avtalet med den förre entreprenören – men kanske närmare marknadspriset. Foto: Berit Önell

Taxicentralen i Kristianstad AB vann upphandlingen av skolskjuts för barn med särskilda behov i Hässleholm. Bolaget, som ryckte in när den tidigare entreprenören hastigt hoppade av före jul, får därmed fortsätta att köra när det tillfälliga avtalet går ut i sommar. Det nya avtalet löper på en period av två år och är värt cirka 5,6 miljoner kronor.

Taxicentralen i Kristianstad AB och Telepass AB lämnade var sitt anbud till kommunen. Anbuden avser rörligt kilometerpris, och vinnaren är Taxicentralen i Kristianstad AB. Deras pris är 41,84 kronor per kilometer, att jämföra med 41,95 som Telepass AB begärt i sitt anbud.

– Prisskillnaden mellan Telepass och Taxicentralen var liten. Men lägsta anbud vinner om det så slår på ett enda öre, säger Gert-Åke Gunnarsson, upphandlare på kommunledningskontorets ekonomiavdelning.

Sedan december har Taxicentralen i Kristianstad AB ett tillfälligt avtal med kommunen. Det på grund av att Taxi Hässleholm ställt in alla resor sedan moderbolagets konkurs lett till ekonomiska problem.

Kommunen får nu betala ungefär dubbelt så mycket för avtalet som när Hässleholm Taxi körde.

Avtalet avser skolskjuts för ett 50-tal elever med särskilda behov och i åldrarna 3-20 år. Det gäller nu från 2020-07-01 till och med 2022-07-31. Det finns också möjlighet till ytterligare två års förlängning av avtalet.

– Taxicentralen i Kristianstad har samma krav som Taxi Hässleholm, som begått avtalsbrott genom att bara hoppa av. Båda leverantörerna, Taxicentralen i Kristianstad AB och Telepass AB, uppfyllde kraven som innefattar att ha tillgång till mellan sju och åtta bilar samt även klara av att transportera rullstolsburna personer, säger Gert-Åke Gunnarsson.

Henrik Andersson

Läs mer:

2019-12-05 Taxiföretag i ekonomisk kris ställer in skolskjutsar

2019-12-06 Avtal om tillfälliga skolskjutsar klart

2019-12-11 En miljon dyrare med tillfälligt skolskjutsavtal

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se