torsjö live vers2

Skabb på äldreboende i minst ett och ett halvt år

Skabb på äldreboende i minst ett och ett halvt år

Skabb har plågat både boende och personal på äldreboendet Björkhaga i Sösdala i minst ett och ett halvt år. I mars avled en kvinna på grund av att hon inte fått i sig tillräckligt med vätska och näring efter att ha haft skabb en längre tid. En anonym anmälare anklagar nu boendet för vanvård.

Enligt uppgifter till Frilagt har problemen med skabb pågått till och från i nästan två år och personalen har uppmanats att inte säga något till anhöriga mer än om någon frågar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Utredning pågår nu i två ärenden med koppling till skabbsmittan.

Det långvariga problemet med skabb på äldreboendet Björkhaga i Sösdala utreds nu. Foto: Henrik Andersson

En närstående till kvinnan som avled den 22 mars framförde sitt klagomål på telefon till medicinskt ansvarig sjuksköterska Camilla Kindahl som startat en utredning för att kunna bedöma om kvinnan utsatts för en vårdskada.

Enligt klagomålet fick kvinnan aldrig något besök av läkare på boendet. Bedömningar kring hälsotillståndet genomfördes istället i dialog mellan boendets sjuksköterska och läkaren vid vårdcentralen.

Kvinnan fick diagnosen skabb i november 2019, i februari bedömdes att det var eksem och i mars var hon remitterad till hudkliniken som konstaterade att hon hade skabb. Den anhörige undrar vad hon fick för behandling och hur det säkerställdes att hon fick tillräckligt med mat och dryck på boendet. Den 11 mars blev hon medvetandesänkt och fördes med ambulans till sjukhus.

– Där konstaterades att hon var uttorkad och inte hade fått i sig tillräckligt med mat. Det var inte möjligt att ge intravenös näringstillförsel på grund av att blodkärlen inte klarade av det, skriver Camilla Kindahl i sin sammanfattning av klagomålet.

Kvinnan skrevs ut från sjukhuset till Björkhaga den 18 mars och avled där några dagar senare.

– Utredningen är i sin linda, det är lite för tidigt att uttala sig, säger Camilla Kindahl till Frilagt.

Hon påpekar att hon arbetar i stabsläge på grund av coronaviruset och måste prioritera det, men ändå utreder synpunkter och klagomål.

– Det är alltid olyckligt med skabbutbrott, säger hon.

Hon berättar att omsorgen har kontakt med Vårdhygien Skåne för att få råd om hur smittan ska stoppas, men att även Region Skåne måste prioritera annat nu.

– Vi följer rutiner och råd från expertisen, säger hon.

Camilla Kindahl kan inte svara på varför Björkhaga under så lång tid inte lyckats få bukt med skabbsmittan.

– Jag pratade med dem före jul om det, säger hon.

Det anonyma klagomålet om vanvård gäller att flera vårdtagare med skabb inte fått den läkarvård de behövt. Enligt anmälan har boendet haft konstaterad skabb sedan den 20 oktober 2018.

– Så fort vi försöker ta upp problemet för chefer så ignoreras vi och får inga svar, skriver anmälaren som också påtalar att smittan spritts till personal, som själv fått uppsöka vård och stått för kostnaderna, och att det blivit stor spridning bland familjemedlemmar, barn och anhöriga.

Anmälan lämnades till Inspektionen för vård och omsorg som skickat tillbaka den till omsorgsnämnden för utredning.

Verksamhetschef Ulrika Bengtsson bekräftar att även personal smittats och att ärendet utreds.

– Det är väl klart att jag blir oroad över att det inte finns förtroende i denna fråga, vare sig det är anhöriga eller personal som skrivit anmälan. Vi får titta närmare på det i utredningen, säger hon.

Hon hänvisar till verksamhetsutvecklarna för detaljer. Själv började hon på sin tjänst i december och vet inte hur skabbsmittan hanterats tidigare.

– Jag vet inte om den har kommit och gått eller pågått hela tiden, säger hon.

Ulrika Bengtsson förklarar att behandling nu satts in på bred front, enligt läkarordination. Det var cirka en månad sedan. Om boendet därmed fått bukt med skabben eller om den kommer igen efter inkubationstiden på sex-åtta veckor är för tidigt att säga.

När Frilagt talade med Björkhagas enhetschef Ann-Christine Johansson i mitten på mars berättade hon att sanering pågick enligt kommunens riktlinjer.

– Vi ser slutet på det här nu, hoppas jag, sa hon.

De drabbade personerna på flera olika avdelningar behandlades med salva. Möbler och textiler sanerades, antingen genom att plastas in i fem dygn eller tvättas i 60 grader.

Enligt Ann-Christine Johansson har skabbutbrotten kommit och gått. Anhöriga har informerats via anslag, men det har inte varit något besöksförbud.

Facket Kommunal har också varit inkopplat. Där sa Lena Lönn, ordförande i sektionen i Hässleholm, i mitten på mars att man godkänt kommunens handlingsplan.

– Det kommer att vara en mycket bred insats, sa hon.

Frilagt har sökt omsorgsförvaltningens verksamhetsutvecklare.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se