torsjö live vers2

Ny skånsk testmetod för coronaviruset

Ny skånsk testmetod för coronaviruset

En ny testmetod ökar kapaciteten och gör att tester av sjukskriven vårdspersonal nu kan starta. Izabella Wettermyr, biomedicinsk analytiker, förbereder prover med frågeställningar om covid-19. Foto: Region Skåne, Liselotte Österlind

Region Skåne har tagit fram en ny testmetod för coronaviruset – utan de reagens som är hela världen har brist på. Det ger möjlighet att öka antalet tester och på måndagen startade tester av sjukskriven sjukvårdspersonal. Men tester på personal i äldreomsorgen dröjer.

Testerna av vård- och omsorgspersonal måste utökas, det har Folkhälsomyndigheten betonat. Därigenom kan smittspridningen minska och anställda behöver inte heller vara hemma för minsta tecken på förkylning.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

I mitten på mars slutade Region Skåne att testa sjukvårdspersonal. Orsaken var brist på provtagningsutrustning, både reagens och provtagningspinnar. Av samma anledning beslöt regionens smittskydd att prioritera provtagningsutrustningen till sjukvården, det vill säga till allvarligt sjuka patienter, och att inte testa vårdtagare på äldreboenden, vilket Frilagt avslöjade. I fredags berättade Sveriges Radio att situationen är eller har varit på liknande sätt i många av landets regioner, vilket kan leda till en underrapportering av såväl smittade som dödsfall I både den regionala och den nationella statistiken.

Två veckor senare meddelades att tillgången var bättre och att mobila provtagningsteam skulle börja rulla till äldreboendena. Nu är det alltså dags för sjukvårdspersonalen.

Enligt ett pressmeddelande från Region Skåne gör de nya testerna att det inom tre dygn går att fastställa om en medarbetare har covid-19. Det handlar om en molekylärbiologisk testmetod som är ett resultat av samarbete mellan Klinisk mikrobiologi och Centrum för molekylär diagnostik i Region Skåne.

– Vi får ett ja- eller nejsvar som bekräftar om medarbetaren bär på viruset vid testtillfället eller inte. Fördelen med den nyutvecklade metoden är att den inte är beroende av de kommersiella reagens som är en internationell bristvara, säger Ingvar Eliasson, verksamhetschef för Klinisk mikrobiologi.

Den fortsatta bristen på provtagningspinnar gör dock att provtagningen av personalen startar i mindre skala i Helsingborg.

– Vi väntar två stora leveranser med provtagningspinnar i slutet av april. Enligt plan kommer vi då att kunna utvidga provtagningen för vårdpersonal på akutsjukhusen i Lund, Malmö, Kristianstad och Ystad, säger Håkan Miörner, medicinsk rådgivare i Region Skåne.

Camilla Kindahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun, meddelar på måndagen att inga tester ännu görs på omsorgspersonal i kommunen.

En vårdtagare inom omsorgsförvaltningens verksamheter är bekräftat smittad av covid-19. Ytterligare 11 personer hemmahörande i Hässleholm är testade positivt för viruset, troligen på sjukhus eftersom det är där testerna görs.

Totala antalet covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne var på måndagen 74, varav 6 i Kristianstad och totalt 22 i intensivvård. 46 personer med bekräftad smitta hade avlidit, antingen på sjukhus eller på äldreboende. Antal konstaterade fall var 550 och antal provtagna 6 398.

I Region Skånes pressmeddelanden redovisades till och med den 13 april enbart antalet avlidna på sjukhus. Därefter har totala antalet angetts. Enligt regionens statistikansvarige uppdaterades uppgifterna i pressmeddelandena korrekt när det började komma rapporter om avlidna på äldreboenden, men det påstods fortfarande enbart gälla sjukhus. Totalsumman rapporterades också till Folkhälsomyndigheten. Exakt när förändringen skedde har inte meddelats.

Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne. Foto: Region Skåne, Bengt Flemark

I förra veckan publicerade Region Skåne en ny webbsida med samlad statistik över covid-19 i Skåne. Där redovisas bland annat antalet patienter per sjukhus och antalet konstaterat smittade per kommun.

– När det gäller siffrorna per kommun så är det viktigt att förstå att de inte visar hur många som är sjuka i covid-19 just nu. De visar i stället samtliga som sedan den 15 mars har konstaterats ha covid-19, antingen när de har lagts in på sjukhus eller om de uppvisat symtom och bott på äldreboende. Några av dessa är kvar på sjukhus, andra har tillfrisknat och är åter hemma. Samtidigt vet vi att det finns många fler som har covid-19, men som inte har behövts läggas in på sjukhus och som vi därför inte har testat, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne, i ett pressmeddelande.

Berit Önell

Läs mer:

2020-03-20 Ingen provtagning på äldreboenden och brist på skyddsutrustning

2020-04-02 Coronaprov på äldreboenden återupptas Lägre krav på skyddsutrustning

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se