torsjö live

Överklagande om storbranden avvisat i hovrätten

Överklagande om storbranden avvisat i hovrätten

Hovrätten har avvisat ett överklagande av domen i målet om den stora branden i godsmagasinet i Hässleholm som lamslog tågtrafiken i södra Sverige i en vecka. En person som inte är part i målet begärde genom så kallad intervention att att få överklaga och ville att antingen den 16-åriga flickan som åtalats för att ha orsakat branden eller att alla de åtalade skulle dömas för grov allmänfarlig vårdslöshet eller underlåtenhet att avvärja allmän fara. Hovrättens beslut är överklagat till Högsta domstolen.

Varken åklagaren eller försvarsadvokaterna överklagade domen där fem ungdomar dömdes för olaga intrång, men ingen för branden.

Åklagaren åtalade den 16-åriga flickan för att genom att ha kastat en fimp orsakat branden. Men Hässleholms tingsrätt friade henne från både grov allmänfarlig vårdslöshet och andrahandsyrkandet underlåtenhet att avvärja allmän fara.

Branden i godsmagasinet fick ett snabbt förlopp, orsakade mångmiljonskador och stoppade tågtrafiken i nästan hela södra Sverige i cirka en vecka. Foto: Jonathan Önell

Enligt tingsrättens dom är det klarlagt att en eller flera cigarettfimpar startade branden. Det är också utrett att fyra av ungdomarna befann sig i byggnaden, rökte och kastade fimpar strax innan branden utbröt. Men det går inte att fastställa vems fimp eller fimpar som antände skräpet intill där ungdomarna satt, därför kunde ingen av ungdomarna dömas för att ha orsakat branden.

I det ovanliga överklagandet ansökte den klagande om att få intervenera i målet på åklagarens sida. Han ville i första hand att åtalet skulle bifallas. I andra hand menade han att alla inblandade borde hållas ansvariga eftersom mer än en person kan anlägga en brand.

Hovrätten i Malmö beslöt dock att avslå ansökan om intervention och, som en följd av det, avvisa överklagandet. Den klagande bedömdes inte ha någon rätt att intervenera, något som är möjligt i brottmål enbart i fråga om enskilt anspråk och förverkande av egendom. Några sådana skäl fanns inte med i ansökan.

Den klagande har nu gått vidare med ett överklagande till Högsta domstolen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se