torsjö live

Svar till Anders Wallentheim (S) om antal ledamöter

Svar till Anders Wallentheim (S) om antal ledamöter

INSÄNDARE. Anders Wallentheim ondgör sig, föga förvånande, över att undertecknad och Folkets väl inte accepterar att begränsa antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 35 stycken istället för de 61 som idag är tillsatta (Frilagt 2020-04-21). Han påstår att vårt parti bryter mot myndigheternas rekommendationer. Han har så klart fel och försöker plocka politiska poäng och därtill framhäva sig som en föregångsman. Folkets väl är däremot noga med att följa lagen. Det brukar även andra kräva. Varför gäller det inte i detta fall? I kommunallagen 2017:725, bl.a Kap.5, §5 och §7 är det reglerat såväl antal fullmäktigeledamöter som beslutsgången rörande hur man ska gå tillväga om antalet fullmäktigeledamöter ska ändras. Där står bland annat tydligt att en ändring bara kan tillämpas när val till fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. Som det ser ut blir detta först år 2022. Folkets väl accepterar däremot -inom lagens råmärken- att ersättare stannar hemma i den mån de inte ska tjänstgöra för frånvarande ordinarie ledamot. Likaså accepterar vi, för en viss tid, att allmänheten inte tillåts vara närvarande i röda salongen annat än på balkongen. Det innebär gott om plats att sprida ut de 61 tjänstgörande fullmäktigeledamöterna i salen i enlighet med gällande rekommendationer.

Ordinarie ledamöter som ska ingå i kommunfullmäktige kan enligt lagen vara 21, 31, 41, 51, 61, 71 upp till 101 beroende på hur många röstberättigade som bor i kommunen. I Hässleholms fall (över 36 000 röstberättigade) blir det då 61 ledamöter. I det fall man ändå skulle anse sig ha lagligt stöd för en begränsning av antalet ledamöter hade det enligt vår uppfattning varit mer logiskt att välja antalet 31 eller 41 men Wallentheim och compani har av oförklarliga skäl valt antalet 35 ledamöter. Varför inte 33 eller 37 eller 39? En rimlig gissning är att siffran 35 valts för att det antalsmässigt gynnar vissa politiska block. Och om vi ska tala om politiska block i vår kommun får vi gå tillbaka till budgetarbetet. Där var det fem olika block som la fram och röstade för sina egna respektive budgetar. Av dessa block har idag S+V+Mp 19 platser i fullmäktige och får 11 i 35 lösningen. M+L+Kd har 17 och får 10. SD har 16 och får 9 medan C har 5 och får 3. Dessa fyra blocken får alltså mer än 50 procent så många ledamöter i denna s.k. ”gentlemens agreement”. Endast ett block, Folkets väl, blir utan ”extramandat” och får 2 platser mot nuvarande 4. Det är bra att vi har lagen att stödja oss på annars hade Wallentheim m.fl. kunnat driva igenom vilka stolligheter som helst, i egenintresse, i strid med demokratiska val och beslut.

Så över till Wallentheims uppmaning: ”Stanna hemma om du är 70+.” Det är förvånande att han inte bara talar i allmänna termer om att de som tillhör en riskgrupp ska stanna hemma utan väljer att peka ut undertecknad med flera som fyllt 70 år. I konsekvensens namn borde han då även pekat ut andra identifierade riskgrupper som multisjuka och de med nedsatt immunförsvar liksom de ”överviktiga”. Svåra tider kräver svåra beslut och ställningstaganden men det gäller att följa lagen och inte ta tillfället i akt att skaffa sig extramandat och politiska fördelar som flera inblandade nu försökt att göra.

Björn Widmark
Gruppledare för Folkets väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se