torsjö live vers2

Fullmäktige kan bantas trots FV:s motstånd

Fullmäktige kan bantas trots FV:s motstånd

Det kan bli färre deltagare på kommunfullmäktige på måndag trots Folkets väls motstånd mot förslaget till överenskommelse om endast 35 ledamöter istället för 61.

– De styr väl inte fullmäktige. Vi får tala om detta i veckan, säger kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M).

Han förklarar att övriga partier skulle kunna komma överens om att delta med färre företrädare för att minska risken för coronasmitta även om FV väljer att ha full bemanning.

FV:s gruppledare Björn Widmark. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Folkets väl beslöt vid sitt gruppmöte på tisdagskvällen att ställa sig bakom gruppledaren Björn Widmarks hållning i frågan, vilket innebär ett tydligt nej till förslaget om färre ledamöter. Skälen är att FV skulle missgynnas i det aktuella förslaget och att minskning av antalet ledamöter i fullmäktige saknar stöd i kommunallagen.

– Vi är inte med på att kommunen pillar i det demokratiska systemet. De som driver det tillgodoser sig själva, säger Björn Widmark.

Han betonar att FV inte tillhör något block, men att om de partier som stod bakom de fem förslagen till budget för i år räknas som block så gynnas alla utom FV av neddragningen. Han menar då de rödgröna med S, V och MP, den borgerliga alliansen med M, KD och L samt C för sig och FV för sig.

FV får i förslaget i så fall hälften av de mandat de har i ett fulltaligt fullmäktige, medan övriga block får mer än hälften.

Skillnaden är inte så stor, men Widmark påminner om att enstaka röster ibland kan avgöra. Budgetbeslutet fattades med hjälp av ordförandes utslagsröst.

Kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M). Foto: Urban Önell

Douglas Roth är irriterad över FV:s agerande efter att ha fått besked om partiets beslut från dess ordförande Ernst Herslow.

– Nu ska vi ha överläggningar mellan gruppledarna. Men de har fattat ett gruppbeslut, så det är ju meningslöst att kalla dem, säger han.

Han tycker att FV borde följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det finns dock ingen rekommendation om politiska möten.

– Tanken var att alla skulle vara överens, en gentlemens agreement. Så har riksdagen och flera kommuner gjort. Då tycker jag att vi också skulle kunna vara lojala mot coronavirusbekämpningen och inte samlas fler än 50 personer, säger han.

Det behövs inget stöd i kommunallagen för att komma överens om att låta ledamöter stanna hemma – så länge minst hälften av dem är på plats, annars är de inte beslutsföra.

– Det fanns inget coronavirus när kommunallagen skrevs, konstaterar Douglas Roth.

Han ser inga problem med smärre variationer i partiernas inflytande. Inte heller om FV med sina fyra mandat skulle få oproportionerligt stort inflytande ifall övriga partier skickar färre ledamöter.

– Det är en fråga om moral, inte demokrati, säger han.

Han har svårt att tro att det går att få med FV på ett omarbetat förslag.

Kommunjurist Magnus Gjerstad. Foto: Lotta Persson

Kommunjurist Magnus Gjerstad, som utarbetat förslaget, har räknat på de olika partiernas procentuella inflytande jämfört med ett fulltaligt fullmäktige.

– Så fort man ändrar i det kommer det att bli skillnader. Visa får något mer, andra något mindre, säger han.

Han förklarar att han utgått från länsstyrelsens lista och tagit med de 35 först utsedda ledamöterna. Dessa är listade enligt en ganska komplex beräkningsprocess som ska ge så rättvist resultat som möjligt utifrån valresultatet.

– Vi har inte valt 35 för att vara taskiga mot FV. 35 är lite mer än hälften av 31 för att ha lite marginal om någon inte skulle utebli och inte kunna ersättas. Om FV skulle ha ett mandat till hade det blivit minst 41 ledamöter, säger Magnus Gjerstad.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se