torsjö live

Utslagsröst gav Statt bygglov för uteservering

Utslagsröst gav Statt bygglov för uteservering

Så här är det tänkt att Statts uteservering ska se ut. Bild ur bygglovsansökan, av SabinaM

Det var på håret att Hotell Statt fick bygglov för sin fasta uteservering på kommunens mark på Stortorget i Hässleholm. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) fick använda sin utslagsröst för att få igenom beslutet eftersom det blev lika röstetal i voteringen. Både Socialdemokraterna och Folkets väl reserverade sig mot beslutet.

Uteserveringen planeras delvis på mark som ingår i det benefika nyttjanderättsavtalet, delvis utanför. På norra sidan ska det vara en ramp.

Tjänstemannaförslaget var att nämnden skulle säga nej till bygglovet. Skälen var flera. Det strider mot både detaljplanen som säger att torget är allmän plats och mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen eftersom andra fastighetsägare inte fått bygga på kommunal mark i centrum. Dessutom följer utformningen inte kommunens policy för uteserveringar. Enligt tekniska förvaltningens yttrande går utbyggnaden för långt ut på torget och det är olämpligt att bygga permanenta anläggningar på ofri grund. Kommunen kan inte heller sälja en bit av torget eftersom det är allmän mark. Idag arrenderar Statts ägare K-Fastigheter den utan kostnad, genom ett så kallat benefikt nyttjanderättsavtal.

Politikerna i arbetsutskottet med Kenny Hansson, Lars Ohlsson (C ) och Paul Thurn (SD) var eniga om att säga ja för ett par veckor sedan. Men i nämnden ville Leif Nilsson (S) att det skulle bli avslag och fick stöd av FV. Det blev votering som slutade 5-5 och ordförandes utslagsröst avgjorde därför.

– Sökt bygglov strider mot gällande detaljplan. Ett beviljat bygglov kombinerat med att Hässlehoms kommun tillämpar principen om lika behandling torde kunna medföra spännnande konsekvenser, skriver Jonas Klein (FV) i sin reservation.

S reserverade sig muntligen.

Kenny Hansson kommenterar i ett pressmeddelande att han tycker att det är glädjande att nämnden, med minsta möjliga marginal, har beviljat bygglov.

– Vår uppfattning är att utbyggnaden är en mindre avvikelse och kommer att ge ett mervärde till staden och alla invånare i Hässleholm, skriver han.

Berit Önell

Bygglovet innebär att Hotell Statt får bygga en fast uteservering utanför utbyggnaden på Stortorget. Foto: Berit Önel

Läs mer:

2020-04-12 Statt kan få bygga uteservering på gratis arrende på Stortorget

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se