torsjö live vers2

Klagomål mot Högalid

Klagomål mot Högalid

Anhöriga till en boende på Högalid har lämnat in klagomål på flera missförhållanden.

En demensavdelning på Högalid har anmälts för ett flertal missförhållanden mot en vårdtagare. Klagomålet, som har gjorts av närstående, är också till för att förhindra att andra som bor på Högalidshemmet ska råka ut för liknande situationer som denna. Nu utreds händelsen av kommunen.

De anhörigas anmälan gäller en demenssjuk person som mot sin och sina närmastes vilja fått plats på Högalidshemmet i Hässleholm. Detta eftersom daglig verksamhet, som vårdtagaren ofta brukar deltaga i, inte längre är aktuellt på grund av covid-19. En demenssjuksköterska och hemtjänsten anser att vårdtagaren är otrygg i sitt hem, där hen i vanliga fall bor och vårdas av hemtjänsten.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Anhöriga skriver i anmälan att de träffade vårdtagaren flera gånger den första veckan. Varje gång hade hen samma skitiga kläder på sig, och det uttryckligen mot sin vilja. Vid ett möte efter åtta dagar fick de anhöriga, duscha vårdtagaren och byta kläder på hen eftersom kläderna luktade väldigt illa på grund av bristande hygien under en hel vecka.

Enligt klagomålet har de anhöriga vid inflyttningen försökt prata med omvårdnadspersonalen om vårdtagarens vardagsrutiner, hygien med mera. De överlämnade även den genomförandeplan som vårdtagaren haft i samråd med hemtjänsten, där det bland annat står att hen duschar varje dag och behöver hjälp med att byta kläder.

De anhöriga fick som förklaring till att det inte följdes höra att det berodde på att det inte varit något inskrivningssamtal för den demenssjuka vårdtagaren ännu.

–Vi kan inte ha något inskrivningssamtal pga covid-19 och därför får hen själv berätta hur hen vill ha det, har personalen dock enligt anmälan sagt då närstående skulle hjälpa till vid flytten till Högalidshemmet.

– Vid ett tillfälle avvek vårdtagaren från boendet. Ingen i omvårdnadspersonalen hade kännedom om detta och vårdtagaren hittades senare utomhus av en närstående person, står det också i anmälan.

Anhöriga till vårdtagaren har flera andra klagomål, som till exempel problem med larmen. En gång dröjde det 50 minuter innan personal besvarade vårdtagarens larm. En annan gång kom hen inte in på sitt rum utan personalens hjälp, eftersom larmet som krävs för att dörren ska kunna öppnas hade glömts att slås på.

– Trygghet, vård, omsorg, hygien och kommunikation brister totalt. Vår högsta önskan var att hen skulle få komma hem till sin trygga miljö igen med hjälp av hemtjänsten och med hjälp av att vi närstående kunde fungera som dagverksamhet, står det i slutet av anmälan.

Anmälan mot Högalidshemmet har kommit in till kommunens omsorgsförvaltning.

– Vi håller på med en utredning i ärendet. Jag kan inte svara mera nu, säger Ulrika Bengtsson, verksamhetschef för särskilda boenden.

Henrik Anderson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se