torsjö live

Mer pengar till badplatserna

Mer pengar till badplatserna

Det blir trots den styrande alliansens motstånd mer pengar till skötsel av badplatser i kommunen i sommar. Frågan kom upp i kommunstyrelsen på onsdagen genom ett initiativärende från S och C om att ge kultur- och fritidsnämnden 125 000 kronor utöver de 300 000 kronor som kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) fick igenom med sin utslagsröst i kommunstyrelsens arbetsutskott. Därmed blir totalsumman den som tjänstemännen redovisat att skötseln kostar.

De stora sparkraven ledde till att kultur- och fritidsförvaltningen i höstas beslöt att stänga sju badplatser för att det inte fanns pengar till skötseln. Efter allmänhetens protester lovade den borgerliga så kallade kärnalliansen att skjuta till pengar. Förslaget blev dock bara 300 000 kronor. Det röstades ner i kultur- och fritidsnämnden, men gick igenom i kommunstyrelsens arbetsutskott. Lars Johnsson ansåg att det borde räcka med 300 000 kronor.

Humlesjön nära Röke är en av de sju badsjöar i kommunen som hotades av stängning på grund av kultur- och fritidsnämndens ansträngda budget. Nu avsätts 125 000 kronor till skötseln, utöver tidigare beslutade 300 000. Foto: Berit Önell
Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

Frågan var egentligen avgjord i arbetsutskottet. Men nu fick S och C upp sitt initiativ i kommunstyrelsen och fick stöd för ytterligare 125 000 kronor av både SD och FV.

– Bedömningen är att många kommer att semestra på hemmaplan i år, på grund av pandemin. Då är det extra viktigt för våra kommuninvånare att vi har välskötta och säkra badplatser. Därför anser vi att kultur- och fritidsnämnden ska få de resurser som man äskat, skriver kommunalrådet Lena Wallentheim (S) och Johan Hammarqvist (C ) i initiativärendet.

Johan Hammarqvist (C). Foto: Urban Önell

De förklarar att pengarna ska räcka till personalkostnader, vattenanalyser, slamtömning, sophämtning, förbrukningsmateriel, tillsynsavgifter, dykkostnader, föreningsbidrag, skadegörelse, städning med mera.

Det extra tillskottet ska, liksom de tidigare beslutade 300 000 kronorna, tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. FV yrkade först återremiss med avsikt att finansieringen skulle ske genom neddragning någon annanstans. När det inte gick igenom ställde partiet sig bakom initiativärendet från S och C.

Björn Widmark (FV). Foto: Urban Önell

– Det handlar bara om drygt 100 000 kronor och det är viktigt att hålla igång badplatserna och uppfylla säkerheten. Det ställer vi upp på. Men vi ifrågasätter finansieringen. Det finns annat man kan dra in på, till exempel en ny tjänst som kommunikatör på den nya arbetsmarknadsförvaltningen, säger Björn Widmark (FV).

De sju hotade badplatserna var Humlesjön, Mjölkalånga, Möllerödssjön, Kallsjön, Dalsjön, Sjömellet och Bubbarp.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se