torsjö live

Omsorgen bryter mot sin pandemiplan

Hässleholms kommuns omsorgsförvaltning bröt mot sin egen pandemiplan genom att inte ordna separat vård för coronasmittade. – Platser identifieras där insjuknade smittade kan vårdas avskilt för att minska spridning, står det ordagrant i planen som antogs den 27 februari. Enligt planen ska insjuknade inte placeras på korttidsboende. Ändå var det precis vad som nyligen hände […]

Tre döda i covid-19 räcker!

INSÄNDARE. Som gammal distriktssköterska blir jag ledsen och upprörd över hur omsorgen av våra äldre sköts i vår kommun. Det är våra äldre som har byggt upp samhället och vad får de nu tillbaka? Jag arbetade inom regionen och då hade vi även hand om äldre vid livets slutskede. Vi hade all medicinsk utrustning och […]

Inga badbryggor vid Björkviken i år heller

Björkvikens bryggor brann upp vid magasinsbranden förra året och ekonomi saknas för att investera i nya. Dessutom är det inte klargjort vilken sorts bryggor som fungerar bäst och ska användas i Finjasjön. Kommer det att finnas några badbryggor vid Björkviken i år? – Nej, de har tyvärr brunnit upp och vi har inte investeringsmedel till […]