torsjö live vers2

Tre döda i covid-19 räcker!

Tre döda i covid-19 räcker!

INSÄNDARE. Som gammal distriktssköterska blir jag ledsen och upprörd över hur omsorgen av våra äldre sköts i vår kommun. Det är våra äldre som har byggt upp samhället och vad får de nu tillbaka?

Jag arbetade inom regionen och då hade vi även hand om äldre vid livets slutskede. Vi hade all medicinsk utrustning och stöd av läkare alla timmar på dygnet.

Men, när kommunen tog över förändrades allt. Det mesta gick ut på ren omsorg, den medicinska kunskapen togs inte tillvara. Och så är det sedan över 20 år tillbaka.

Om man nu öppnar upp en ren covid-19-avdelning se då till att medicinsk kunskap, läkemedel och utrustning finns. Tillgång till syrgas, dropp och lugnande läkemedel är ett måste. Sjuksköterskor skall finnas dygnet runt och de måste ha kontakt med läkare som de kan diskutera med. Det finns också möjlighet att få stöd av regionens ASiH-team (Avancerad Sjukvård i Hemmet) med konstruktiv hjälp. Teknisk utrustning kan säkert lånas av regionen om det skulle behövas.

Sorgligt att säga men det verkar som om omsorgschefen och kommundirektören inte diskuterar dagens stora problem. Jag förstår att MAS:en (Medicinsk ansvarig sköterska) sade upp sig på stående fot. Ingen av de tjänstemän som skall agera har gjort det utan låtit de äldre och deras anhöriga lida.

Är detta medmänskligt? Mitt hjärta blöder!

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Jag förutsätter att ni omedelbart återanställer MAS:en och ger henne samma befogenheter som omsorgschefen eller ger henne uppdraget som omsorgschef!

Heléne Roth
Distriktssköterska
Hässleholm

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se