torsjö live vers2

Hässleholmarna lämnar mer elektronik

Hässleholmarna lämnar mer elektronik

Statistik visar att skåningarna var något sämre än riksgenomsnittet på att återvinna elavfall förra året. Hässleholmarna var dock lite bättre. Totalt lämnades 17 089 ton elektronik till de skånska återvinningscentralerna, varav 790 801 kg lämnades till återvinningscentraler inom Hässleholms kommun. Det är liten ökning sedan 2018, och nu finns det hopp om att 2020 blir ett ännu bättre insamlingsår eftersom trycket på de svenska, och även skånska, återvinningscentralerna ökar kraftigt.

Det är El-Kretsen, Sveriges största nationella insamlingssystem för elektronik, batterier och ljuskällor, som delar med sig av informationen. Insamlingarna sker i samarbete med landets kommuner, via El-Kretsens insamlingsplatser. 2019 samlades i Skåne in elavfall motsvarande 12,42 kilo per person.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Varje invånare i Hässleholms kommun lämnade i genomsnitt 15,15 kg elavfall, men de skåningar som lämnade mest elavfall till återvinning var Simrishamnsborna, som samlade in över 27 kg elektronik per person eller 524 875 kg.

Det län som återvann mest elprodukter var 2019 Jämtland, 19,49 kg per person, och det län som återvann minst var Västra Götaland, 11,20 kg per person. I riket som helhet var siffran 14,31 kg per person.

Enligt El-Kretsen har många elprodukter har blivit lättare. Även om svenska folket lämnar in allt mer elektronik, har det funnits en trend under flera års tid att totalvikten av de insamlade elektronikprodukterna minskat. 2019 bröts trenden och svenskarna samlade då in mer elavfall sett till vikten, men även sett till antalet produkter.

– Ju fler uttjänta elprodukter som vi kan samla in till återvinning desto bättre för miljön. Mycket elektronik innehåller metaller som är väldigt resurskrävande att utvinna från naturen, säger Martin Seeger, VD för El-Kretsen, i ett pressmeddelande.

Högre tryck på återvinningscentraler

I dessa tider av covid-19 är det i Sverige som helhet, men även i Skåne, högre tryck än någonsin för återvinningsstationerna. Detta till skillnad från de flesta länder där återvinningen av elprodukter i det närmaste nu står still.

– Från vår logistikavdelning som ofta pratar med återvinningscentraler i bland annat Skåne får vi signalen att antalet kunder som kommer och återvinner är 30-50 procent högre än normalt. Men eventuellt kommer inlämningen av elavfall att plana ut framåt sommaren då den annars vanligtvis skjuter i höjden, säger Martin Seeger.

Stoppad export av plastavfall

Enligt El-Kretsen är plast ett allt vanligare material i elektronikprodukter. Största delen av elektronikavfallets plast exporterades innan till Kina. 2018 beslutade sig Kina, och därefter andra länder, för att stoppa importen av avfall och oförädlat material. Detta kom att innebära en utmaning för hela återvinningsbranschen, och fick till följd att EL-Kretsen började ett samarbete med Stena Recycling. Detta samarbete resulterade i en helt ny återvinningsanläggning, som stod klar 2019 utanför Halmstad. Anläggningen, som är Sveriges första av det slaget, förädlar plastavfall från elprodukter till färdig brukbar råvara för industrin.

– Olja är fortfarande billigt så investeringen är riskabel, men vår övertygelse är att ett långsiktigt helhetstänk i slutänden kan bära sig också ekonomiskt. Därför var det naturligt för oss att möjliggöra för Stena att bygga anläggningen. Vi tror att ett mer cirkulärt plastanvändande kommer att ha en given plats i framtiden och ville ta chansen att driva på utvecklingen och skapa en återvinningsindustri på hemmaplan, säger Martin Seeger.

Henrik Andersson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se