torsjö live vers2

Ny nämnd och ny chef ska få fler i arbete

Ny nämnd och ny chef ska få fler i arbete

Veronica Öhrvik blir förvaltningschef för Hässleholms kommuns nya arbetsmarknadsförvaltning som startar den 1 juli. Omorganisationen klubbades i kommunfullmäktige så sent som i måndags då också ledamöterna i den nya arbetsmarknadsnämnden utsågs.

Arbetsmarknadsnämnden och -förvaltningen ska ansvara för arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning och ekonomiskt bistånd med syftet att få en bättre samordning i dessa frågor. På sikt är förhoppningen att fler personer med ekonomiskt bistånd ska få arbete och att kommunens kostnader därmed ska minska. Delar av socialförvaltningens verksamhet slås samman med avdelningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling som idag ligger under kommunledningsförvaltningen.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

142 årsarbetare

Den nya nämnden får cirka 136,5 miljoner kronor för att finansiera den nya verksamheten och personalen med 111,4 årsarbetare från AK-avdelningen och 31 årsarbetare från socialförvaltningen samt den nya tjänsten som förvaltningschef. Från socialnämndens budgeterade medel i år överförs 38,3 miljoner kronor och från kommunstyrelsen 60,7 miljoner. Dessutom utökas budgetramen med 37,4 miljoner kronor som motsvarar de båda nuvarande organisationernas prognosticerade underskott.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) blir ordförande även i den nya arbetsmarknadsnämnden. Foto: Urban Önell

Ordinarie ledamöter i den nya nämnden blir samma personer som idag ingår i AK-utskottet. Ordförande blir därmed barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Övriga ledamöter blir Ulf Berggren (SD), vice ordförande, och Joachim Fors (S), andre vice ordförande. Ersättare blir Agneta Olsson Enochsson (L), Daniel Talmid (SD) och Magnus Åkerborn (V).

Kommunfullmäktige kunde fatta beslut efter tre voteringar. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) deklarerade att han helst hade sett att omorganisationen skett först den 1 januari 2021, men att han inte längre tog strid för det. Därmed var bara Folkets väl emot huvuddelen av förslaget. Björn Widmark (FV) vände sig bland annat emot att en ny förvaltning bildas när kommunen nyss av kostnadsskäl minskat antalet. Han menade också att alltför lite engagemang ägnas åt att ge människor incitament att acceptera befintliga, enklare arbeten.

Två punkter i ärendet ledde till debatt och voteringar. De gällde hur mycket pengar som skulle beräknas för ledningsfunktionerna och hur många ledamöter nämnden skulle ha.

Sju eller tre ledamöter

Alliansen och SD ville starta enligt förslaget med tre ledamöter och öppna för fler efter årsskiftet. S och C argumenterade för att sju ledamöter borde ingå i nämnden från början och väljas för hela återstoden av mandatperioden. Johan Hammarqvist (C ) befarade att det då inte blir mer än tre ledamöter under hela mandatperioden.

– Vi är inte beredda att under pågående verksamhetsår utöka kostnaderna för den politiska organisationen, förklarade Lars Johnsson.

Lars Johnsson (M) ville inte öka kostnaderna för den politiska organisationen genom att tillsätta mer än tre ledamöter i den nya nämnden, samma antal som i det nuvarande AK-utskottet som försvinner i och med omorganisationen. Foto: Urban Önell

Johan Hammarqvist hade svårt att förstå det resonemanget i år när coronapandemin gjort att fullmäktige halverats och ersättarna inte deltar i nämndernas sammanträden.

– Nu har vi lägre kostnader än ett vanligt år, sa Johan Hammarqvist.

Lars Johnsson påtalade då att kommunen förväntas tappa skatteintäkter med 92 miljoner kronor i år.

– Vi försöker ta ansvar. Vi får ta en förnyad diskussion när vi behandlar budgeten för 2021, sa han.

S, C, V, MP och FV reserverade sig mot beslutet om antal ledamöter.

Johan hammarqvist (C) ville ha sju ledamöter i den nya nämnden från början. Foto: Berit Önell/Arkiv
Veronica Öhrvik blir förvaltningschef för den nya arbetsmarknadsförvaltningen. Foto: Privat

På torsdagen beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsätta Veronica Öhrvik som förvaltningschef.

Hon kommer närmast från en tjänst som enhetschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

– Jag ser med spänning fram emot mitt uppdrag i den nya arbetsmarknadsförvaltningen. Jag känner mig hedrad över denna möjlighet – det är ett viktigt uppdrag jag tar mig an med stor respekt och ödmjukhet, säger Veronica Öhrvik i ett pressmeddelande från kommunen.

Hon tillträder tjänsten i Hässleholm den 14 september. Tills dess går Ola Berg, verksamhetschef på Yrkeshögskolan Syd, in som tillförordnad chef.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se