torsjö live vers2

Chefer protesterade mot oklarhet kring skyddsutrustning

Chefer protesterade mot oklarhet kring skyddsutrustning

Efter enhetschefernas protest har rutinerna för skyddsutrustning vid vård av covid-19-smittade i kommunens omsorg förtydligats. Bilden visar en medarbetare på operationsavdelning. Foto: Niklas Laurin

20 enhetschefer för äldreboende och hemtjänst i Hässleholms kommun returnerade skriftligen sitt arbetsmiljöansvar för personalens skyddsutrustning i protest mot otydlig ledning.

– Som enhetschef anser jag mig ej kunna säkerställa att rätt skyddsutrustning finns på plats för medarbetarna vid barriärvård, skrev enhetscheferna i de likalydande skrivelserna som undertecknades den 4 juni.

Dagen därpå hölls ett möte med ledningen som berättade att en koordinator skulle anställas och rutinerna för skyddsutrustning förtydligas. Enhetscheferna tog då tillbaka sitt arbetsmiljöansvar. Arbetsgivaren raderade skrivelserna, men återskapade dem när Frilagt begärt ut dem.

Äldreomsorgen i Hässleholm har drabbats av smittspridning av covid-19 bland både vårdtagare och personal och tillgången på skyddsutrustning har varit ett ständigt orosmoment. För två veckor sedan fick enhetscheferna nog. De ansåg att de inte längre kunde ta ansvar för personalens arbetsmiljö.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Under en längre tid har vi fått olika budskap kring vilka skyddsmaterial som ska användas, vi har vid upprepade tillfällen fått felaktig skyddsutrustning och ej kunnat säkerställa dess ursprung eller vilken säkerhetsklass de innehar, skrev de i blanketterna för returnering av arbetsmiljöuppgifter.

De 20 enhetscheferna fyllde i blanketten om återlämnande av arbetsmiljöansvaret för skyddsutrustningen. Efter mötet med cheferna backade de. Handlingarna raderades, men så får det inte gå till.

De menade att orsaken var otydlig ledning och försenad och bristande information. Därför ville de återlämna arbetsmiljöansvaret i väntan på att arbetsgivaren säkerställer att rätt skyddsutrustning levereras och ger en tydlig information.

Koordinator redan på gång

Cecilia Svensson, verksamhetschef för ordinärt boende (hemtjänsten), säger att ledningen tog enhetschefernas oro på största allvar. Därför samlade hon och övriga berörda verksamhetschefer, Ulrika Bengtsson och Kenneth Persson, alla enhetscheferna till ett möte fredagen den 5 juni. Hon tycker att det blev ett bra möte.

– Var och en fick säga vad de kände oro för. Det handlade främst om stress och missförstånd. Vi redde ut och hänvisade till den information de kan läsa om skyddsutrustning. Vi berättade att vi redan hade bestämt att vi skulle anställda en koordinator för skyddsutrustningen. Den hanteringen har ju bara växt och det har funnits nationella problem med tillgång, felleveranser med mera, förklarar hon.

Hon menar att fellevererad skyddsutrustning som inte uppfyllde kraven var en stor anledning till oron.

– Framförallt var det en viktig del att någon skulle kontrollera utrustningen innan den gick ut. Ibland har det varit fel från leverantören.

– Jag kan förstå oron. Det var olyckligt att det kom en felleverans. Det blev nog för mycket. Men vi ska kolla bättre. Vi har tillräckligt med skyddsutrustning nu och ett avtal med länsstyrelsen om det skulle bli kris, säger hon.

Koordinatorn, som flyttades från kultur- och fritidsförvaltningen, började arbeta på omsorgsförvaltningen redan måndagen den 8 juni.

– Det var redan på gång, men vi hade inte hunnit berätta det, säger Cecilia Svensson.

Fyra extra enhetschefer är också på väg för att förstärka.

– Vi är alla rätt slutkörda i organisationen. Men nu har vi tränat rutiner med barriärvård med mera och är väl rustade. Sjukskrivningstalen har också gått ner.

Cecilia Svensson berättar att det finns tillräckligt med sommarvikarier, men att en annons om ytterligare vikarier ändå just har gått ut.

– Folk behöver semester och vi kan bevilja dem. Men vi söker fler vikarier för att täcka eventuella sjukskrivningar framöver, säger hon.

Hon vill tolka enhetschefernas protest positivt.

– Jag tolkar den som att de har en hög ansvarskänsla och det är bra, säger hon.

Enhetscheferna nöjda

Lena Haag, enhetschef för hemtjänsten i Vittsjö, säger att hon och hennes kollegor är nöjda med chefernas gensvar.

– Det känns bra att de kunde hjälpa oss, att de förstår att vi behöver lite bättre stöd och mer klarhet. Vi måste ha tydligare rutiner och en samsyn så att vi gör likadant allihopa, att det är de här munskydden, visiren och handskarna vi ska använda, säger hon.

Det handlade bland annat om när det skulle användas långärmat respektive kortärmat skyddsförkläde och om visiren var engångsmaterial eller ej.

– Visiren är avtorkningsbara, men det betyder inte att de får användas en gång till. Om någon till exempel nyser mot visiret när det används kan det torkas av där och då, så man behöver inte gå och byta meddetsamma, förklarar hon.

Hon konstaterar att alla var nybörjare när pandemin startade.

– Ibland har det gått lite fort och ibland lite osäkert. Men nu ska koordinatorn se vad som gäller. Varje sak ska ha ett produktblad, så att vi ser att det är rätt sort och det ska vara innehållsförteckning på handspriten, säger hon.

Hon vet inte om den nya riktlinjen för användning av munskydd har samband med enhetschefernas protest, men är nöjd med det förtydligandet också.

Handlingarna raderades

Frilagt begärde den 10 juni att få ut enhetschefernas skrivelser. Begäran bollades runt mellan flera ansvariga chefer tills vi tisdagen den 16 juni uppmanades att vända oss till Cecilia Svensson. Vi påminde om kravet på skyndsamhet i grundlagens offentlighetsprincip och att handlingarna redan dröjt i sex dagar, vilket är långt mer än vad JO slagit fast är skyndsamt (så fort som möjligt, i normalfallet samma dag).

Svaret blev att det inte finns några handlingar eftersom enhetscheferna bett arbetsgivaren att “riva” dem. Det gjordes i ett mejl som nu är slängt.

Cecilia Svensson förklarar att alla handlingarna är raderade.

– Det är därför det inte ligger något ärende längre. Vi behövde lösa det här operativt. Sedan har vi raderat det de skickat för att enhetscheferna ville det, säger hon.

Tryckfrihetsexperten Nils Funcke förklarar att handlingarna inte får raderas.

Men så får det inte gå till.

– Svar nej. Visst kan man ångra sig, men då får man prestera en ny skrivelse och säga det, förklarar tryckfrihetsexperten Nils Funcke.

Efter att Frilagt påtalat att kommunen inte hade rätt att radera handlingarna och begärt att de skulle återskapas via säkerhetskopior, kommer besked att de finns kvar eftersom de skannats. Efter lunch på onsdagen får Frilagt dem.

Berit Önell

Läs mer:

2020-06-17 Nya riktlinjer: Munskydd i all omvårdnad i hemtjänsten

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se