torsjö live vers2

Omsorgschefen får sparken

Omsorgschefen får sparken

Hässleholms kommuns omsorgschef Anneli Larsson har tvingats sluta med omedelbar verkan. Anledningen är att hon varken har omsorgspolitikernas eller kommunledningens förtroende.

– Ett ömsesidigt förtroende är nödvändigt i vår verksamhet, och när det inte längre finns kom vi överens om att gå skilda vägar, säger kommundirektör Bengt-Arne Persson i ett pressmeddelande på måndagen.

Anneli Larsson fick gå med omedelbar verkan från tjänsten som omsorgschef. Foto: Privat

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Anneli Larsson slutar efter en turbulent vår med kritik bland annat mot att vårdtagare med konstaterad covid-19, tvärtemot pandemiplanen, placerats på korttidsboendena Lyckåsa och Linnégläntan och att öppnandet av den särskilda covidenheten dragit ut på tiden.

Enligt pressmeddelandet har Bengt-Arne Persson entledigat omsorgschefen efter samråd med omsorgsnämndens presidium och kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Att leda omsorgsförvaltningen är ett av de svåraste uppdragen vi har i kommunen. Vi har under en tid försökt att hitta olika vägar framåt, men båda parter känner nu att detta alternativ är det som återstår och det som är bäst för verksamheten, säger kommundirektör Bengt-Arne Persson i pressmeddelandet.

– En förutsättning för att kunna göra ett bra arbete som förvaltningschef är att ha uppdragsgivarens fulla förtroende. Eftersom det nu saknas blir mitt uppdrag tyvärr helt omöjligt, säger Anneli Larsson i pressmeddelandet.

Omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M) kommenterar också Anneli Larssons avgång.

– Omsorgsförvaltningen har många kompetenta medarbetare som varje dag gör sitt yttersta för våra brukare, och det är oerhört viktigt att förvaltningsledningen, nämnden, medarbetarna och de fackliga organisationerna är samspelta i detta arbete. Nu blickar vi framåt och lägger fokus på att hitta nya lösningar för medborgarnas bästa, säger hon.

Anneli Larsson har enligt anställningsavtalet rätt till ett avgångsvederlag på tolv månadslöner plus lön under uppsägningstiden på sex månader.

Konsulten Eva Liljekvist Borg går nu in som tillförordnad omsorgschef. Hon har tidigare periodvis tjänstgjort som förvaltningschef för såväl omsorgsförvaltningen som socialförvaltningen i Hässleholms kommun.

Karin Axelsson säger till Frilagt att hon inte kommenterar enskilda medarbetare, men betonar att man måste ha samsyn i omsorgen.

Imorgon, tisdag, kommer hon att träffa Eva Liljekvist Borg för att planera framåt.

Vad anser ni politiker i omsorgen är viktigast nu?

– Allting kring coronan; skyddsutrustning, covid-19-teamet med mera är absolut viktigast nu. Det måste fungera, säger hon.

Hon påpekar att det inte var politikerna som antog pandemiplanen. Det var, som Frilagt tidigare berättat, tjänstemännen i förvaltningens ledningsgrupp som fattade beslutet. Politikerna i nämnden fick senare information om planen.

– Dåvarande medicinskt ansvariga sjuksköterskan informerade om att det fanns en plan, säger Karin Axelsson.

Hon förklarar att hon därefter trodde att det var tjänstemännen som skulle förverkliga pandemiplanen.

– Ett politiskt beslut behövdes bara för att starta en fysisk enhet, inte om vi enbart skulle ha ett covid-19-team som många andra kommuner har. Hur hemtjänsten organiseras, om det sker i team, är inget som kräver politiska beslut, säger hon.

När hon fick veta att tjänstemännen ville starta en enhet på Högalid var situationen akut.

– Då hade snurren på Lyckåsa startat och vi kunde inte vänta. Jag frågade hur snart enheten skulle kunna starta och de sa den 1 juni, förklarar hon.

Hon fattade då ett ordförandebeslut om att enheten skulle öppna senast den 1 juni. Det har sedan skjutits upp flera gånger, liksom starten av teamet. Senaste budet är att de fackliga förhandlingarna avslutas den 1 juli.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se