torsjö live vers2

Akut räddningsaktion för musslor vid Hammarmölledamm Kraftverket stängt

Akut räddningsaktion för musslor vid Hammarmölledamm Kraftverket stängt

Låga vattenflöden nedströms Hammarmölledamm ledde till att länsstyrelsen akut ryckte ut och flyttade flodpärlmusslor till djupare delar av Hovdalaån. På grund av incidenten i september 2019 förbjuds vattenkraftverket nu att använda så kallad korttidsreglering av flödet i ån. Det innebär att verket bara får drivas vid högre flöden.

– Vi får lägga ner, säger Rudolf Ekstam på Ekstams Aqua-Kraft HB som driver vattenkraftverket.

Verksamheten är nu stängd över sommaren, men företaget kommer att överklaga länsstyrelsens beslut.

Beslut betyder att det inte får ske någon aktiv nivåreglering av Hammarmölledammen. Vid lägre flöden får inget vatten avledas till turbintuben utan hela tillrinningen ska släppas till Hovdalaåns naturfåra. Korttidsregleringen kan annars leda till alltför låga nivåer i ån medan dammen fylls upp efter kraftverkets driftsperiod.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Ekstams Aqua-Kraft har stängt vattenkraftverket vid Hammarmölledamm över sommaren på grund av länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att man på grund av låga vattenflöden den 14 september 2019 måste flytta individer av den starkt hotade flodpärlmusslan för att de inte skulle skadas eller dö. Kraftverket hade då varit i drift den 13 september. Enligt verksamhetsutövarens rapport till länsstyrelsen tog det sedan någon dag att fylla upp dammen.

Enligt länsstyrelsen visar det inträffade att det inte är lämpligt att driva vattenkraftverket genom korttidsreglering av Hovdalaåns flöde.

Vattenkraftverket har, liksom många andra äldre kraftverk, aldrig haft något formellt tillstånd. Fastighetsägaren, det kommunala bolaget Hibab, har ansökt hos mark- och miljödomstolen om tillstånd. Huvudförhandling ska hållas i oktober.

– Mot bakgrund av den pågående prövningen bedömer länsstyrelsen det som allt för ingripande att helt förbjuda verksamheten vid Hammarmölla innan tillåtligheten är slutligt avgjord, skriver länsstyrelsen i beslutet om förbud mot korttidsreglering som gäller omedelbart även om det överklagas.

När dammen fylls upp efter kraftverkets driftsperiod kan det bli för låga vattenflöden i Hovdalaån, vilket enligt länsstyrelsen kan leda till att de starkt hotade flodpärlmusslorna skadas eller dör. Därför förbjuds nu så kallad korttidsreglering och kraftverket får inte vara igång vid lägre flöden.

Rudolf Ekstam berättar att vattenkraften på platsen har brukats av människan sedan 1500-talet.

– Det skulle vara synd om länsstyrelsen spikade igen dörren, säger han.

Men för sommaren är det stängt och risken finns att det blir för gott.

– Vi har inte de ekonomiska musklerna. De vill att vi ska köra på flödet. Det krävs en annan styr- och reglerutrustning för det. Om vi hade bott i närheten hade vi kunnat ha koll, men vi har sex-sju mils resa, förklarar Rudolf Ekstam.

Under tiden fram till laglighetsprövningen är avgjord kommer kraftverket alltså istället att vara stängt under perioder med risk för låga flöden.

– Vi kan köra igen i höst om det är högre flöden ett tag framåt, men det kräver manuell övervakning, säger Rudolf Ekstam.

Han tror inte att musslorna är i fara.

– Skitsnack. Vi har kört så här i 20 år och musslorna har överlevt. Länsstyrelsen tyckte att det var lite låga flöden och det var säkert rätt, men att musslorna skulle dö kan jag inte förstå, säger han.

Han ser istället risk för påverkan på både fågel och fisk om kraftverksdammen försvinner. Här finns bland annat strömstare och gulärla.

– Och inte minst fladdermössen som de skryter med, säger han.

Öring och kräftor har också funnits, men dem har han inte sett på några år.

Han är pensionär och har egentligen tänkt avveckla snart.

– Men det är ju en liten biinkomst och det är roligt också, säger han.

Han berättar att det på 1800-talet förekom fiske av flodpärlmusslor i ån.

– Jag vet inte om det var mycket pärlor i dem, men det måste väl ha varit något eftersom de fiskade, säger han.

Han betonar att han inte vill skada naturen.

– Vi är inga miljöbusar, säger han.

Hibabs vd Kent Johannesson är bekymrad över både länsstyrelsens beslut och laglighetsprövningen.

– Hela anläggningen är i svajning. Det känns som att det är en väldigt osäker framtid, om vi kan ha dammen kvar eller inte. Så länge framtiden är oviss är Ekstams Aqua-Kraft inte intresserade av att investera och det förstår jag, det handlar om sjusiffriga belopp, säger han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se