Gruppen-3a-328x120

Lars Johnsson (M) mötte vikingabyn

Lars Johnsson (M) mötte vikingabyn

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) och miljö- och stadsbyggnadschefen Helena Östling träffade i förra veckan företrädare för vikingabyn i Vätteryd för att tala om den låsta situationen. Oddvar och Maral Otetileu, deras advokat och vänner berättade om hur både kommunen och andra myndigheter angripit dem och sedan i flera fall fått backa. Även uttalandena i media från miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) diskuterades.

– Ett bra möte. Jag kan inte avgöra om ärendet är rätt hanterat, men vi har träffat dem och lyssnat, säger Lars Johnsson till Frilagt.

– Ett bra möte, tyckte kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Oddvar Otetileu säger att han är nöjd med mötet med Lars Johnsson och Helena Östling. Han berättade för dem att bemötandet från olika myndighetspersoner varit ett stort problem, från det första besöket av en tjänsteperson som klampade in utan att presentera sig och sedan förklarade det med att hen trott att Maral, som äger fastigheten, inte kunde tala svenska. Därefter har det varit många turer kring bygglov, misstänkt fornlämningsbrott, ogrundade krav från Skatteverket, polishandräckning med mera.

Kenny Hanssons uttalade sig vid en presskonferens i vintras om att det är kriminell verksamhet som pågår i Vätteryd. Nyligen sa han i Norra Skåne att paret Otetileu inte tagit emot delgivning från domstol om sanktionsavgifter, vilket inte var sant. Till Frilagt mejlade han att han inte tänkte läsa Skatteverkets beslut om fastighetstaxering i ärendet eftersom det inte presenterats i nämnden eller dess arbetsutskott.

Oddvar Otetileu fick lägga fram sin syn på hur vikingabyn bemötts. Foto: Urban Önell

– Lars Johnsson sa att han inte skulle ha uttryckt sig på det viset i pressen, berättar Oddvar Otetileu.

Själv har han gett igen mot Kenny Hansson genom satir på Facebook.

– Nu lovade vi att hålla oss lugna tills Lars Johnsson har tittat på ärendet, säger han.

Oddvar Otetileu berättar att mötet kom till stånd efter att en annan M-politiker, Jörgen K Nilsson, kontaktat Lars Johnsson.

Lars Johnsson säger till Frilagt att han brukar försöka träffa invånare som önskar ett möte.

– De har fått lämna sina synpunkter. Men myndighetsutövningen i det här fallet är det miljö- och stadsbyggnadsnämnden som hanterar, säger han.

Han förklarar att han inte vill recensera Kenny Hanssons uttalanden i media.

– Men min uppfattning är att det ska vara sakligt och korrekt, säger han.

Han medger dock att han informerat Kenny Hansson om mötet.

– Vi har en dialog internt med miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Det är klart att jag har pratat med ordförande i nämnden om att vi haft möte, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se