torsjö live

25 nya fall av covid-19 i Hässleholms kommun

25 nya fall av covid-19 i Hässleholms kommun

Hässleholms kommun har fortsatt fler konstaterat smittade i covid-19 än de flesta kommuner i Skåne. Antalet bekräftade fall av covid-19 har under den senaste veckan ökat med 25. Totalt hade på tisdagen därmed 123 personer hemmahörande i kommunen konstaterats smittade av coronaviruset, enligt Region Skånes statistik.

Kommunens omsorgsförvaltning rapporterade samma dag två nya fall, båda i hemtjänsten. På onsdagen var läget oförändrat.

Region Skånes siffror för Hässleholm har ökat mycket de senaste veckorna. Den 10 juni var 51 smittade, den 17 juni 98 och nu alltså 123. I betydligt större Kristianstad redovisades under samma tid 42, 72 respektive 97 fall.

25 nya fall av covid-19 rapporteras den senaste veckan i Hässleholms kommun. Foto: Liselotte Österlind, Medicinsk service, Region Skåne

De kommuner som nu har fler fall är bara storstäderna Helsingborg, som också har flest i relation till antal invånare, med 699 smittade, Malmö med 798 smittade och Lund med 262.

För två veckor sedan, under vecka 24, var antalet nya fall per 100 000 invånare i Skåne störst i Vellinge med 79. Därnäst kom Hässleholm med 53 och först därefter Helsingborg med 46. Region Skåne har inte färskare statistik över nya fall i relation till antal invånare.

Enligt kommunens statistik för omsorgen har totalt 30 personer smittats, varav 11 tillfrisknat och 14 avlidit. Den absoluta majoriteten har konstateratas på korttidsboenden där 20 bekräftats smittade, åtta tillfrisknat och tio avlidit. På äldreboende har fortfarande bara ett fall konstaterats och den personen avled. I hemtjänsten har åtta bekräftats smittade, varav två tillfrisknat och tre avlidit. Inom handikappomsorgen, FSS har en person konstaterats smittad och denna har tillfrisknat.

För hela Sverige rapporterade Folkhälsomyndigheten på onsdagen 48 nya dödsfall, totalt 5 209. Antalet intensivvårdade var 191. I Skåne intensivvårdades 17 personer och totalt 232 personer med covid-19 hade avlidit.

Region Skåne betonar att kommunsiffrorna i lägesbilden, som uppdateras varje tisdag, inte visar hur många som är sjuka i covid-19 just nu utan hur många som totalt bekräftats smittade sedan den 15 mars. Dit räknas både personer som tillfrisknat och avlidit in. Sedan den 16 juni ingår patienter på sjukhus, vårdtagare i kommunernas omsorgsverksamheter och vårdpersonal.

Frilagt har sökt Hässleholms kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska för en kommentar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se