torsjö live

Dyrt att sparka omsorgschefen

Dyrt att sparka omsorgschefen

Den sparkade omsorgschefen Anneli Larsson får drygt en och en halv miljon kronor från Hässleholms kommun. Hennes månadslön var 84 200 kronor. Med en uppsägningstid på sex månader och ett avgångsvederlag på tolv månader blir det 1 515 600 kronor.

Konsulten Eva Liljekvist Borg tar 900 kronor i timmen plus moms när hon går in på posten tills en efterträdare är på plats.

Anneli Larsson får drygt en och en halv miljon kronor av Hässleholms kommun efter att hon slutat som omsorgschef. Foto: Privat

Hässleholms kommun meddelade i måndags att Anneli Larsson slutade med omedelbar verkan på grund av att hon inte längre har det förtroende som krävs för att leda förvaltningen framöver. Exakt varför har allmänheten inte fått veta, men omsorgsförvaltningens ledning har fått kritik för sitt sätt att hantera coronapandemin. Flera verksamhetschefer och två medicinskt ansvariga sjuksköterskor har också slutat sedan Anneli Larsson, 54, tillträdde tjänsten den 1 december 2018, alltså för bara ett och ett halvt år sedan.

Anneli Larsson fick betydligt högre lön än sin företrädare Annika Andersson som hade 71 100 kronor i månaden när hon sa upp sig för att bli omsorgsdirektör i Helsingborg den 1 augusti 2018. Båda hade dock högre lön än en riksdagsledamot som sedan den 1 november 2109 har 68 400 kronor i månaden.

Eva Liljekvist Borg, som tidigare periodvis arbetat som förvaltningschef i Hässleholms kommun, har nu avtal som interim chef för omsorgen från och med tisdagen, den 23 juni, och till och med den 31 december. Enligt avtalet, som undertecknades av personalchef Marie Söderqvist den 22 juni, finns möjlighet till förlängning vid behov. Men det nämns inte i protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde samma dag. Där står istället att avtalet kan brytas vid en tidigare tidpunkt då en ordinarie förvaltningschef inträder i tjänst. Protokollet säger också att det på grund av brådskan görs en direktupphandling utan konkurrensutsättning.

Inklusive moms får Eva Liljekvist Borg 1 125 kronor i timmen, Om hon arbetar heltid blir det cirka 200 000 kronor i månaden och 1,2 miljoner kronor för hela perioden.

Berit Önell

Läs mer:

2020-06-22 Omsorgschefen får sparken

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se