torsjö live vers2

Inget politiskt ledarskap

INSÄNDARE. Under rubriken ”Undermåligt ledarskap” utvecklar signaturen ”Bjärnumsbo” sina tankar kring det bristande politiska ledarskapet i Hässleholms kommun. Jag håller med. Själv har jag under flera år, såväl i de politiska debatterna som på insändarsidorna, lyft fram just bristen på politiskt ledarskap. Detta har under flera år bl.a. gällt rädslan för att ta tuffa beslut […]

Katastrofal myndighetsutövning

INSÄNDARE. Det som händer kring Vikingabyn i Vätteryd och den sortens omänskligamyndighetsutövning vi där ser aktualiserar frågan om varför vi saknar författningsdomstol i den demokrati Sverige hävdar sig vara. En fråga av stor vikt med tanke på det omfattande domstols- och myndighetsväsen vi begåvats med här i landet.Undertecknad påminner om ständigt återkommande rapporter i media. […]

Varning i Coronatider!

INSÄNDARE. Undertecknad var ute på daglig hälsopromenad. Tre cyklande barn-ungdomar kom, en av dom riktade en kraftig hostning mot mitt ansikte. Jag sa: “Är du inte riktigt klok” och därtill några väl valda ord till honom. Var finns föräldraansvaret? En dam med en söt liten hund var i närheten. Hon sa: “Vad gör du?!” De […]